Wat is de Safety Culture Ladder?

De Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) is een tool waarmee u de veiligheidscultuur binnen de organisatie meet en bevordert. Het is uitgegroeid tot erkende norm, met als doel bedrijven bewust te maken van het belang van veiligheid.

Waarom de Safety Culture Ladder?

De Veiligheidsladder stimuleert organisaties continu te werken aan een betere veiligheid. De ladder is naast veiligheidsvoorschriften, gericht op het bevorderen van veilig gedrag. Daarnaast draait de Veiligheidsladder om het nemen van verantwoordelijkheid en het algemeen creëren van een veilige werkomgeving. Het komt in verschillende sectoren terug, denk aan de bouw, energiesector en industrie. De mate waarin de ladder toegepast wordt, verschilt echter per organisatie.

De treden van de Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder bestaat uit vijf treden. Elke trede vertegenwoordigt het niveau van de veiligheidscultuur binnen de organisatie. Hoe hoger een organisatie op de ladder staat, hoe beter de veiligheid. De treden zijn als volgt:

  • Trede 1: Weinig tot geen veiligheidsbewustzijn. De procedures die zijn opgesteld worden niet opgevolgd en er is weinig tot geen aandacht voor veiligheidstrainingen.
  • Trede 2: Bewust van het belang van veiligheid. Op de tweede trede reageren medewerkers op incidenten en ongevallen. Een plan van aanpak om deze te voorkomen, ontbreekt echter nog. Deze trede focust zich vooral op het voldoen aan de wetgeving.
  • Trede 3: Beheersing van de veiligheid. Er is een veiligheidsbeleid en medewerkers werken actief aan het beheersen van de risico’s. Ze worden getraind en betrokken bij veiligheidsprocessen.
  • Trede 4: Verbetercultuur. Organisaties die trede vier van de Veiligheidsladder behalen, beheersen de veiligheid en werken continu aan verbetering van het beleid. Ze zien veiligheid als cruciaal onderdeel binnen de organisatie en alle medewerkers zijn betrokken.
  • Trede 5: Een vooruitstrevende veiligheidscultuur. De vijfde ladder is de hoogste trede van de Safety Culture Ladder. Organisaties die dit niveau behalen, werken samen met andere partijen om de veiligheid continu te verbeteren. Er is een blijvende focus op een ideaalbeeld.

Bij aanbestedingen zijn organisaties vaak verplicht minimaal trede 3 te behalen. Om hier een beeld bij te hebben: wanneer u alleen een VCA-certificaat heeft, bevindt u zich meestal op trede 2.

De beoordeling van de Safety Culture Ladder

Om de veiligheidscultuur te beoordelen, voeren gecertificeerde instellingen interviews uit, doen zij een documentatie-analyse en observeren zij de situatie op de werkvloer. Op basis van deze beoordeling krijgt de organisatie een trede toegewezen. Hoe vaak er een controle plaatsvindt, varieert. Streeft een organisatie bijvoorbeeld naar continue verbetering, kan het meerdere controles laten uitvoeren. Over het algemeen geldt dat na certificering iedere drie jaar opnieuw de veiligheidscultuur beoordeeld moet worden om de geldigheid van de certificering te waarborgen.

Kortom: met de Veiligheidsladder ontdekt u de veiligheid van uw organisatie. Wanneer u geen expert bent op het gebied van Arbo en veiligheid kan het zeer tijdrovend en ingewikkeld zijn om de Veiligheidsladder zelfstandig te halen. Wij ondersteunen u gedurende het hele proces, vanaf de eerste intake tot aan het behalen van de certificering. Vraag gerust een adviesgesprek aan!

Adviesgesprek aanvragen

Geheel gratis en vrijblijvend!

Laat uw gegevens achter en we benaderen u voor een passend traject.

  • Snelle doorlooptijd
  • Jarenlange ervaring
  • Meetbaar succes
  • Praktische ondersteuning
Adviesgesprek aanvragen

Bekijk ook onze andere begrippen

Terug naar begrippenlijst