KAM Software

Iedere stakeholder binnen en buiten uw organisatie heeft zijn eigen kijk op de organisatie. Toch wordt een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) vaak maar vanuit één perspectief opgebouwd. Het resultaat is dat veel stakeholders niet geïnteresseerd zijn of geen belang hebben bij raadpleging van het systeem.

Lees meer →

Dat is een gemiste kans. Iedereen moet op het juiste moment, over de juiste informatie beschikken die nodig is om te kunnen werken. Dit is voor ons een belangrijk uitgangspunt bij het inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem.

De juiste informatie op de juiste plaats op het juiste moment is een prima basis voor een inzichtelijke bedrijfsvoering en kwalitatief goede uitvoering van zaken. Maak uw kwaliteitsmanagementsysteem de moeite waard om te gebruiken!

  • Procesmanagement
  • Documentbeheer
  • Risicomanagement
  • Persoonsgerichte informatie
  • Slimme formulieren
  • Rapportages

Wij verzorgen het beheer, bieden 24/7 service en kunnen u ontzorgen voor een vast bedrag per maand. Interesse of meer weten? Neem contact met ons op. We helpen u graag met het inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem dat bij uw organisatie past.

KAM Software bestaat uit

Procesmanagement wordt eenvoudig met interactieve stroomschema’s en organogrammen. Onze software zet MS Visio-bestanden om in HTML en voorziet ze van intelligentie, zoals hyperlinks naar andere (primaire en secundaire) processen, ondersteunende documenten en/of beschrijvingen met de bijhorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Door gerelateerde documenten te koppelen, blijft een procesbeschrijving up-to-date en wordt procesmanagement een kwestie van actualiseren.

Met onze software richten we een mappenstructuur in die herkenbaar is voor de beheerder van het kwaliteitsmanagementsysteem en centraliseren we documentbeheer. Distributie van de documenten vindt eenvoudig plaats over meerdere locaties en alleen de meest recente versie is beschikbaar via een web omgeving. U hoeft niet te zoeken, dat doet het systeem voor u. Wijzigt u een gegeven, dan zorgt het systeem voor consistentie door al uw documenten na te gaan en waar nodig worden wijzigingen automatisch doorgevoerd en voorzien van een nieuw versienummer. Alles blijft traceerbaar

De risico inventarisatie lastig? In ons systeem gebruiken we een dynamisch ‘SMART’ instrument wat zinvol is voor jullie organisatie. Onze software is in staat om verschillende methodieken te hanteren zodat u zelfs eigen rekenmethode kunt definiëren.

Via een gepersonaliseerd dashboard wordt per functie of persoonsgericht informatie verstrekt aan de medewerker, waardoor men alleen hetgeen ontvangt aan documentatie of informatie wat voor hem of haar van toepassing is.

Slimme formulieren genaamd webformulieren vormen een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het zorgt voor een zeer eenvoudige wijze van registreren en het verzamelen van informatie. Inspecties, registraties, audits, verbeteracties en rapportages worden heel eenvoudig digitaal verwerkt. Zo heeft u direct inzicht op trendanalyses bij (bijna) ongevallen-, klachtenregistraties en/of verbeteroverzichten.

Rapportages maken vanuit de database of de slimme formulieren, leveren duidelijke inzichten op in de bedrijfsresultaten. Van de verzamelde data zijn dynamische grafieken te maken die real- time inzicht bieden vanuit het online dashboard zodat te allen tijde inzichtelijk is of de organisatie voldoet aan de gestelde doelen. Op deze manier bent u in staat om correct op te volgen en krijgt het kwaliteitssysteem draagkracht.