drie personen bij een computer in een werkplaats met technologische apparaten

Procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie is het continu verbeteren van bedrijfsprocessen om ze nóg efficiënter en effectiever te laten verlopen. Hierdoor kunt u als organisatie voldoen aan de wensen en behoeften van de klant, voorkomt u verspilling en is het mogelijk om financieel voordeel te behalen.

Lees meer →

Aanbod procesoptimalisatie door DPS

Het optimaliseren van werkvloer, werkplek en processen doet DPS aan de hand van de Lean-methodiek, procesmanagement en werkplekoptimalisaties. Optimalisaties en verbeterslagen kunnen ondersteund worden door visual management en visuele hulpmiddelen in de vorm van bijvoorbeeld borden, posters en onderhoudskaarten.

Adviesgesprek aanvragen →

Informatie over procesoptimalisatie

Continu verbeteren d.m.v. de Lean-methodiek

Continu verbeteren volgens de Lean-methodiek is een aanpak om processen efficiënter en slimmer te maken. Het principe achter het Lean-verbeterproces is dat alle activiteiten waarvoor een klant niet bereid is te betalen, overbodig zijn en dus achterwege gelaten kunnen worden. Hierdoor wordt er gesneden in de bedrijfsprocessen en blijven er afgeslankte processen over. De naam Lean (of “slank” in het Nederlands) is hiervan afgeleid.

Voordelen van de Lean-methode zijn:

 • Sneller en meer leveren binnen één zelfde tijdsbestek.
 • Verspillingen elimineren.
 • Verhogen van plezier in het werk en vergroten van betrokkenheid en motivatie van medewerkers.

Aan de hand van procesmanagement wordt inzicht gecreëerd in de werkwijze binnen een organisatie. Hierbij wordt veel rekening gehouden met de rol van de medewerkers. Zij spelen een sleutelrol in ieder verbeterproces, vanwege hun kennis en ervaring met de huidige processen. Door alle stakeholders te betrekken bij het verbetertraject kunnen ze bijvoorbeeld huidige zwaktes de werkwijze een organisatie in kaart brengen en verbeterpunten aandragen.

Een belangrijk onderdeel van een efficiënt ingerichte organisatie zijn de werkplekken. Dan kunt u denken aan werkplekken in de maakindustrie en productiebedrijven, maar ook aan organisaties waar met data wordt gewerkt of diensten worden geleverd. Een stuk gereedschap kan namelijk kwijtraken, maar het verlies van een belangrijk document of het vervuilen van relevante data kan minstens even schadelijk zijn.

Om te voorkomen dat er tijd (en dus geld) verloren wordt door gebrek aan efficiëntie op een werkplek, kan er gekeken worden naar werkplekoptimalisatie. Bij DPS geloven we dat werkplekoptimalisatie d.m.v. de 5S-methode een effectieve manier is om een werkplek zo in te richten dat er zo min mogelijk tijd en energie verbruikt wordt.

5S staat voor:

 • Scheiden (berg op wat niet gebruikt wordt).
 • Schikken (deel zo effectief mogelijk in).
 • Schoonmaken (houd de werkplek schoon en net).
 • Standaardiseren (visualiseer de beste manier van werken).
 • Standhouden (hanteer de nieuwe standaard en voer audits uit).

Wat is Visual Management? Visual Management communiceert in beelden in plaats van met woorden, waardoor u als organisatie een duidelijke structuur aan kunt brengen binnen processen om zo sturing te geven aan de dagelijkse werkzaamheden. Het kan de verbindende factor zijn tussen strategisch beleid en uitvoerende werkzaamheden op de werkvloer.

DPS biedt de totaaloplossing: van advies tot en met de implementatie op de werkvloer, bijvoorbeeld doormiddel van visualisatie in de vorm van een schaduw -of verbeterbord op maat. Met de tools van DPS is het voor u in één oogopslag duidelijk hoe de organisatie presteert op het gebied van veiligheid, kwaliteit en productiviteit. Verbeterslagen zoals deze dragen bij aan het continu verbeteren  van een organisatie.

Voorbeelden van visualisatie tools zijn:

 • Visualisatieborden
 • Schaduwborden t.b.v. 5S
 • Verbeterborden (kwaliteit, veiligheid, productiviteit)
 • TAG’s/ etiketten
 • Veiligheidsprotocollen
 • Hygiëne visualisaties
 • Vloermarkering en belijning.
 • Digitale processen via software

Zoals u kan zien kunnen we u van allerlei verschillende visuele ondersteuning voorzien. Mocht u iets zoeken wat hier niet specifiek genoemd staat, dan kunt u daar altijd contact met ons over opnemen.

Begeleiden procesoptimalisatie – gepersonaliseerde aanpak

Omdat we graag onze klanten leren kennen voordat we het officiële optimalisatietraject in gaan, plannen we het liefst eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dit geeft u de kans om ons beter te leren kennen en ons de kans om uw wensen en behoeften beter te begrijpen en zo een passende oplossing voor u te vinden.

Een procesoptimalisatietraject via DPS omvat de volgende basisonderdelen:

 • Intakegesprek.
 • Opstellen actieplan.
 • Implementatie van het actieplan.
 • Nazorg door DPS.