DPS

Continu verbeteren d.m.v. Lean-methodiek

Het begrip “continue verbeteren” lijkt in eerste instantie misschien een vaag containerbegrip. Niks is minder waar! Met de juiste tools en methodiek maakt u inzichtelijk waar verbeterpunten liggen en zet u een organisatie op die voortdurend bijleert en bijstuurt waar nodig.  De Lean-methode geeft het perfecte raamwerk om gestructureerd te werk te gaan en een gezonde zelflerende organisatie op te zetten, waar gewerkt wordt met zo min mogelijk verspilling om zo effectief in de behoefte van de klant te voorzien.

Wat is de Lean-methode?

Continu verbeteren volgens de Lean-methodiek is een aanpak om processen efficiënter en slimmer te maken. Het principe achter het Lean-verbeterproces is dat alle activiteiten waarvoor een klant niet bereid is te betalen, overbodig zijn en dus achterwege gelaten kunnen worden. De naam Lean (of “slank” in het Nederlands) is hiervan afgeleid.

De 5 kernprincipes van de Lean-methode

De lean-methode kent 5 kernprincipes, in de vorm van stappen die telkens doorlopen worden om zo een succesvolle verbeterslag binnen uw organisatie te maken.

Specificeer de toegevoegde waarde voor uw klant
Wat wil de klant? Dat is de vraag die in dit stadium centraal staat. Er wordt concreet gemaakt waar de toegevoegde waarde van de organisatie precies ligt. Dit kunnen uiteenlopende zaken zoals de functionaliteit van een product of dienst, de levertijd of de garantie en nazorg

Definieer alle activiteiten van uw proces
Alle activiteiten die bijdragen aan het leveren van toegevoegde waarde voor de klant zoals bepaald in stap 1 worden in kaart gebracht. De activiteiten die geen toegevoegde waarde leveren zijn overbodig.

Verwijder alle overbodige activiteiten
Alle activiteiten die geen toegevoegde waarde hebben dienen zo veel mogelijk gereduceerd te worden of compleet verwijderd te worden.

De eindgebruiker geeft de aanzet
De interne bedrijfsprocessen worden in werk gezet zodra er een aanvraag komt van een klant of eindgebruiker. Op deze wijze wordt er zo min mogelijk voorraad aangehouden en wordt er gewerkt volgens het “just in time” principe.

Streef naar perfectie
Implementeer de voorgaande 4 stappen daadwerkelijk in de bedrijfsvoering en waarborg de resultaten. Vanuit DPS kunnen we u digitaal verbetervoorstellen doorsturen aan de hand van onze gespecialiseerde software om u hierbij te ondersteunen.

Borgen van de verbetering

Voor de organisatie begint het verbeteren pas echt zodra een verbeterproject eindigt en de organisatie er alleen voor staat. De grootste uitdaging is dan: ‘Hoe zorg ik ervoor dat ik de verbetering wordt geborgd binnen mijn organisatie?’

De basis van iedere succesvolle verandering is de betrokkenheid van de medewerkers. Om die fundering succesvol op te zetten maakt DPS gebruik van een zogenaamd “verbeterteam”, bestaande uit mensen van alle lagen binnen de organisatie. Dit team wordt gecoached en begeleid zodat zij de enthousiaste en betrokken basis vormen die vanaf het startpunt bijdragen aan het verbetertraject.

Door medewerkers binnen de organisatie vanaf het begin actief te betrekken bij het verbetertraject en de ruimte te geven om input te leveren creëert u vertrouwen, wat leidt tot een succesvolle borging van de verbetering.

Begeleiden verbetertraject – gepersonaliseerde aanpak

Omdat we graag onze klanten leren kennen voordat we het officiële verbetertraject gaan, plannen we het liefst eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dit geeft u de kans om ons beter te leren kennen en ons de kans om uw wensen en behoeften beter te begrijpen en zo een passende oplossing voor u te vinden.

Informatie aanvragen Lean verbetertraject

Heeft u vragen met betrekking tot een verbetertraject? Neem telefonisch contact met ons op via +31(0) 6 23199827 of mail met info@diksprocesssupport.nl.

Ondersteuning nodig bij dit traject?

  • Vaste contactpersoon.
  • Binnen 24 uur antwoord.
  • Maximale ontzorging.
  • Gratis en vrijblijvend gesprek.
Contact opnemen

Procesoptimalisatie