DPS

ISO 45001 Certificering

Wat is het voordeel van een ISO 45001 certificaat? Door het behalen van een ISO 45001 certificaat kunt u als onderneming laten zien dat u rekening houdt met veiligheid en Arbo regelgeving bij uw dagelijkse bedrijfsvoering. Niet alleen vergroot u met een veilige werkomgeving de productiviteit van de werknemers, maar een ISO 450001 certificering toont ook nog eens aan potentiële klanten dat u als werkgever veiligheid hoog in het vaandel heeft staan.

Verder komt het voor dat opdrachtgevers alleen samenwerken met partijen die een ISO 45001 certificering hebben behaald. Een ISO 45001 certificering zorgt dus niet alleen voor het verhogen van de veiligheid en de productiviteit, maar is ook commercieel gezien interessant.

Hoe krijg ik een ISO 45001 certificering?

Om het ISO 45001 certificaat te behalen, dient er een veiligheidsmanagementsysteem, of veiligheidssysteem opgezet en ingevoerd te worden binnen een organisatie. Vervolgens wordt het systeem getoetst door een officiële instantie, waarna het certificaat afgegeven wordt.

Voor wie is ISO 45001 certificering bedoeld?

De ISO 45001 certificering is bedoeld voor iedere beroepsgroep of branche die zich bezighoudt met risicovol werk. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan ondernemingen in de bouw of in transport maar ook aan industriële schoonmaakbedrijven of transportbedrijven en alle andere risicovolle beroepen.

ISO 45001 geeft inzicht in het raamwerk dat nodig is om aan de veiligheidsregels te voldoen. Het is aan de onderneming om daar in de praktijk concrete invulling aan te geven. Hierin verschilt de ISO 45001 certificering van bijvoorbeeld de VCA, die meer gericht is op de concrete maatregels en dus minder ruimte laat voor eigen invulling.

Hoe werkt een ISO 45001 veiligheidssysteem?

Het eerdergenoemde veiligheidssysteem omvat regels, processen en maatregelen die opgetekend worden en daarna worden geïmplementeerd binnen de verschillende afdelingen van een organisatie. Aan de hand van dit systeem wordt een bedrijfsvoering opgezet die zorg draagt voor het creëren van een veilige werkplek voor werknemers, die voldoet aan de gestelde eisen binnen de Arbowet.

DPS als partner bij het ISO 45001 certificeringstraject

Wanneer u geen expert bent op het gebied van Arbo en veiligheid, kan het helaas zeer tijdrovend en ingewikkeld zijn om deze certificering zelfstandig te behalen.

Als u met ons het traject van certificering in gaat, nemen wij u tijdens dit proces zo veel mogelijk werk uit handen. Hierdoor houdt u tijd over voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen uw organisatie.

We ondersteunen u gedurende het hele proces, vanaf de eerste intake, tot aan het behalen van de certificering. Waar u vragen of opmerkingen heeft delen we graag onze kennis over de ISO 45001 certificering en over Arbo en veiligheid in het algemeen met u.

Stappen naar ISO 45001 certificering

  • Nulmeting
  • Opzet en implementatie van veiligheidssysteem (aan de hand van ISO 45001 norm).
  • Interne audit.
  • Directiebeoordeling
  • Aanvraag ISO 45001 certificaat.
  • Periodiek onderhoud van het ISO 45001 gecertificeerde veiligheidssysteem aan de hand van gespecialiseerde software.

ISO 45001 certificatietraject toegelicht

Stap 1 is een nulmeting op basis van de ISO 45001 norm. Hier wordt van de norm vergeleken met de manier waarop uw organisatie op dit moment wordt bestuurd. Wat aanwezig is en functioneert, kan worden gebruikt en wat niet aanwezig is, moet worden aangevuld, zodat een compleet systeem ontstaat.

Stap 2 is de opzet en implementatie van het veiligheidssysteem. Er wordt gekeken naar wat er mist bij de nulmeting, aan de hand waarvan een helder gestructureerd systeem wordt opgezet en vervolgens wordt ingevoerd in de bedrijfsvoering.

Stap 3 is de interne audit. Hierbij wordt het veiligheidssysteem getoetst aan de ISO 45001 norm en aan uw eigen wensen en eisen.

Stap 4 is de directiebeoordeling. Hierbij wordt de effectiviteit van het veiligheidssysteem beoordeeld door de directie of het management.

Stap 5 is de aanvraag ISO 45001 certificaat. Er vindt een externe audit plaats door een certificerende organisatie.

Stap 6 is het onderhoud van het gecertificeerde veiligheidssysteem. Hiertoe biedt DPS gespecialiseerde software, die niet alleen de mogelijkheid biedt om het systeem continue te evalueren en te verbeteren, maar ook om meldingen te doen op gebieden die voor uw organisatie van belang zijn.

Virtual support van DPS

DPS biedt niet alleen tijdens het certificeringstraject ondersteuning, maar eventueel ook erna. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van virtual support. Ondersteuning op afstand dus, terwijl u achter de computer zit. Het voordeel hiervan is dat u gericht vragen kunt stellen en wij u gericht kunnen ondersteunen, zodat u precies de hulp krijgt die u nodig heeft en geen extra kracht in hoeft te huren.

Gratis demo veiligheidssysteem

Ter ondersteuning van het veiligheidssysteem biedt DPS de optie om gespecialiseerde software te leveren die het mogelijk maakt de processen op het gebied van Arbo en veiligheid binnen uw organisatie continue te monitoren en te verbeteren waar mogelijk. Kijk hier voor een gratis demo van onze KAM managementsysteemsoftware.

Informatie aanvragen ISO 45001 certificering

Heeft u vragen met betrekking tot ISO 45001 certificering of het ISO 45001 certificatietraject? Neem telefonisch contact met ons op via 085 833 0088 of mail met info@diksprocesssupport.nl.

Ondersteuning nodig bij dit traject?

  • Vaste contactpersoon.
  • Binnen 24 uur antwoord.
  • Maximale ontzorging.
  • Gratis en vrijblijvend gesprek.
Contact opnemen

Arbo en Veiligheid