DPS

GMP + Certificering

Wat is een GMP+ certificering? GMP staat voor de “Good Manufacturing Practices” norm en de plus staat voor de toevoeging van de zogenaamde HACCP-norm. De afkorting HACCP betekent “Hazard Analysis and Critical Control Points” en is een risicoanalyse op het gebied voor voedingsmiddelen.

De GMP+ norm is opgezet door het Productschap van Diervoerders en is bedoeld voor alle ondernemingen in de supply chain voor diervoeding. Hiertoe behoren de leveranciers van de grondstoffen, de producenten van de diervoeding, de transportbedrijven en de voedselverwerkende bedrijven in de diervoeder keten.

Een onderneming die in het bezit van een GMP+ certificaat is, heeft daarmee een bewijs van constante kwaliteit van producten of diensten binnen de diervoeding sector. Het is een middel om klanten het vertrouwen te geven dat er kwaliteit geboden wordt die aan hun verwachtingen en eisen voldoet.

Hoe werkt een GMP+ kwaliteitssysteem?

Om het GMP+ certificaat te behalen, dient er eerst een kwaliteitsmanagementsysteem, of kwaliteitssysteem opgezet en ingevoerd te worden binnen een organisatie.

Dit kwaliteitssysteem omvat regels, processen en maatregelen die opgetekend worden en daarna worden geïmplementeerd binnen de verschillende afdelingen van een organisatie. Aan de hand van dit systeem wordt een bedrijfsvoering opgezet die zorg draagt voor het onafgebroken leveren van producten en diensten van een constant kwaliteit.

DPS als partner bij het GMP+ certificeringstraject

Wanneer u geen expert bent op het gebied van de GMP+ norm kan het helaas zeer tijdrovend en ingewikkeld zijn om deze certificering zelfstandig te behalen.

Als u met ons het traject van certificering in gaat, nemen wij u tijdens dit proces zo veel mogelijk werk uit handen. Hierdoor houdt u tijd over voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen uw organisatie.

We ondersteunen u gedurende het hele proces, vanaf de eerste intake, tot aan het behalen van de certificering. Waar u vragen of opmerkingen heeft delen we graag onze kennis over de GMP+ norm met u.

Stappen naar GMP+ certificatie

  • Nulmeting
  • Opzet en implementatie van kwaliteitsmanagementsysteem (volgens GMP+ norm).
  • Interne audit.
  • Directiebeoordeling.
  • Aanvraag GMP+ certificaat.
  • Periodiek onderhoud van het GMP+ kwaliteitssysteem aan de hand van gespecialiseerde software.

GMP+ certificatietraject toegelicht

Stap 1 is een nulmeting op basis van de GMP+ norm. Hier wordt van de norm vergeleken met de manier waarop uw organisatie op dit moment wordt bestuurd. Wat aanwezig is en functioneert, kan worden gebruikt en wat niet aanwezig is, moet worden aangevuld, zodat een compleet systeem ontstaat.

Stap 2 is de opzet en implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. Er wordt gekeken naar wat er mist bij de nulmeting, aan de hand waarvan een helder gestructureerd systeem wordt opgezet en vervolgens wordt ingevoerd in de bedrijfsvoering.

Stap 3 is de interne audit. Hierbij wordt het kwaliteitssysteem getoetst aan de GMP+ norm en aan uw eigen wensen en eisen.

Stap 4 is de directiebeoordeling. Hierbij wordt de effectiviteit van het managementsysteem beoordeeld door de directie of het management.

Stap 5 is de aanvraag van het GMP+ certificaat. Er vindt een externe audit plaats door een certificerende organisatie.

Stap 6 is het onderhoud van het gecertificeerde kwaliteitssysteem. Hiertoe biedt DPS gespecialiseerde software, die niet alleen de mogelijkheid biedt om het systeem continue te evalueren en te verbeteren, maar ook om meldingen te doen op gebieden die voor uw organisatie van belang zijn.

Virtual support van DPS

DPS biedt niet alleen tijdens het certificeringstraject ondersteuning, maar eventueel ook erna. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van virtual support. Ondersteuning op afstand dus, terwijl u achter de computer zit. Het voordeel hiervan is dat u gericht vragen kunt stellen en wij u gericht kunnen ondersteunen, zodat u precies de hulp krijgt die u nodig heeft en geen extra kracht in hoeft te huren.

Gratis demo kwaliteitsmanagementsoftware

Ter ondersteuning van het kwaliteitssysteem biedt DPS de optie om gespecialiseerde software te leveren die het mogelijk maakt de kwaliteitsprocessen binnen uw organisatie continue te monitoren en te verbeteren waar mogelijk. Kijk hier voor een gratis demo van onze KAM managementsysteemsoftware.

Informatie aanvragen GMP+

Heeft u vragen met betrekking tot GMP+ certificering of het GMP+ certificatietraject? Neem telefonisch contact met ons op via 085 833 0088 of mail met info@diksprocesssupport.nl.

Ondersteuning nodig bij dit traject?

  • Vaste contactpersoon.
  • Binnen 24 uur antwoord.
  • Maximale ontzorging.
  • Gratis en vrijblijvend gesprek.
Contact opnemen

Kwaliteitsmanagement