Levenscyclusanalyse (LCA) van een product of dienst met DPS

  • Voordelige vaste prijs
  • Offerte binnen 24 uur, startgarantie binnen één week
  • Geverifieerd door een onafhankelijke toetser
  • Snel schakelen
  • BREEAM-NL
  • EPD software
  • Nationale Milieu database (NMD) behoort tot de mogelijkheden
  • Uitgebreid rapport

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact op.

Geheel vrijblijvend

Wij nemen binnen één werkdag contact met u op voor het afstemmen van de wensen zodat wij een passende oplossing kunnen bieden.

Een levenscyclusanalyse, afgekort ook wel LCA, laat zien hoeveel invloed een product of dienst heeft op het milieu tijdens de levensfase: vanaf de grondstofwinning tot aan de afvalverwerking. U ziet precies welke milieueffecten er op welk moment optreden. Een analyse van de levenscyclus is belangrijk bij aanbestedingen waar duurzaamheid van groot belang is. Daarnaast helpt de LCA ook om producten en productieketen duurzamer te maken.

Levenscyclusanalyse (LCA)

Bij een levenscyclusanalyse wordt er gekeken naar energie- en materiaalgebruik en emissies naar lucht- water en bodem. Deze gegevens worden vertaald naar milieueffecten, zoals het broeikaseffect, ozonlaagaantasting en de verzuring van de oceaan. Het eindresultaat is een milieuprofiel dat als basis dient voor een zogeheten milieuproductverklaring. Een EPD (environmental Product Declaration) of opname in de Nationale Milieudatabase (NMD).

Adviesgesprek aanvragen →

Informatie over een levenscyclusanalyse (LCA)

Het doel van een LCA is om milieueffecten van een product, proces of dienst gedurende de gehele levenscyclus te evalueren. Hierbij wordt gekenen naar de milieueffecten van elke fase van de levenscyclus. Er wordt gekeken naar grondstofwinning, transport, productie, gebruik & onderhoud en afvalverwerking/recycling. Het uiteindelijke doel van een levenscyclusanalyse is het bijdragen aan een duurzame en milieuvriendelijke toekomst.

Een LCA is bedoeld voor bedrijven, overheden, onderzoekers en consumenten om de milieuimpact van producten te begrijpen. Door een levenscyclysanalyse kunnen zij duurzame opties identificeren en daardoor milieubewuste keuzes maken.

Door het uitvoeren van een LCA kunnen bedrijven hun milieuprestaties verbeteren, kosten besparen door efficiënter gebruik van hulpbronnen, voldoen aan regelgeving en de reputatie van het bedrijf verbeteren door duurzaamheid te bevorderen.

Een LCA begint met het vaststellen van het doel van de analyse, dit wordt gevolgd door het verzamelen van gegevens over alle input- en outputstromen gedurende de levenscyclus van een product, proces of dienst. Alle verzamelde gegevens worden gebruikt om de impact op het milieu te beoordelen. Ten slotte worden de resultaten geanalyseerd om mogelijke verbeterpunten te identificeren. Een levenscyclusanalyse volgt vaak erkende normen zoals de ISO 14040, ISO 14044 en de EN 15804 om continuïteit te waarborgen.

Levenscyclusanalyse (LCA)

A title

Image Box text

Wanneer een levenscyclusanalyse?

Een LCA voer je uit wanneer:

Uw klant een EPD (Environmental Product Declaration) vraagt.

U een product op wilt laten nemen in de Nationale Milieudatabase (NMD).

De Milieu impact in de juiste vorm gecommuniceerd moet worden aan uw klanten of opdrachtgevers.

U een projectmatige LCA nodig heeft, bijvoorbeeld om een aanbesteding te winnen. Duurzaamheid heeft een belangrijke factor in aanbestedingsprocessen. Om die rede is er steeds meer behoefte aan inzicht in de milieuprestaties van producten of diensten.

Je als bedrijf de CSC-certificering wilt behalen.

U behoefte heeft aan strategisch advies van iemand die de laatste en toekomstige ontwikkelingen en regelgeving kent.

U een multi-cyclus levenscyclusanalyse nodig heeft voor bijvoorbeeld het Landelijk Afvalbeheer Plan.

Meer dan alleen een LCA

Bij Diks Process Support gaan we verder dan alleen het uitvoeren van een LCA. Wij bieden advies op basis van de duurzame inzichten die uit de analyse voortkomen, om zo uw producten of diensten verder te ontwikkelen. Daarnaast helpen we bij de commerciële inzet van uw milieuprestaties. Bij Diks Process Support krijgt u flexibele en op maat gemaakte oplossingen, zonder beperkingen van een specifiek softwaresysteem.