DPS

CSC Beton Certificering

Wat is het CSC-certificaat? CSC staat voor “Concrete Sustainability Council” en is een internationaal erkende certificering op het gebied van productie en verwerking van beton, cement en toeslagmaterialen. De norm wordt door de “Regional System Operator” (RSO) afgestemd op de nationale wet- en regelgeving in Nederland.

Door het behalen van een CSC (“Concrete Sustainability Council”) certificaat toont een onderneming uit de betonsector dat het beton op een duurzame manier geproduceerd wordt en dat de grondstoffen een maatschappelijk verantwoorde afkomst hebben.

Een CSC-certificering staat voor een onderneming die bij de bedrijfsvoering breed rekening houdt met de maatschappij, door 4 kernthema’s in acht te nemen:

 • Bedrijfsvoering/management.
 • Milieuaspecten.
 • Sociale aspecten waaronder arbeidsveiligheid.
 • Economische aspecten waaronder integriteit en bedrijfsethiek.

Voordelen CSC-certificaat

Een onderneming uit de betonbranche die CSC gecertificeerd is, wil duurzaamheid structureel doorvoeren binnen alle betrokken afdelingen, door bij het produceren van de producten rekening te houden met de mogelijke maatschappelijke gevolgen. Een CSC gecertificeerde onderneming kijk ook verder dan alleen de eigen bedrijfsvoering, door bijvoorbeeld ook te kijken naar verbeterpunten voor de complete productieketen.

Het komt voor dat opdrachtgevers alleen opdrachten uitgeven aan ondernemingen die een CSC-certificering hebben behaald. Een CSC Beton certificering zorgt dus niet alleen voor het verhogen van de duurzaamheid van een organisatie, maar is ook commercieel gezien interessant. Bovendien heeft de verduurzaming van een organisatie vaak een groener en meer positief imago tot gevolg.

Hoe krijg ik een CSC Beton certificering?

Om het CSC-certificaat te behalen, dient er een binnen de organisatie een managementsysteem opgezet en ingevoerd te worden volgens de CSC Beton norm. Vervolgens wordt het systeem getoetst door een certificerende instantie, waarna het certificaat afgegeven wordt.

Het CSC-managementsysteem wordt opgezet aan de hand van een online “Sustainable Concrete toolbox” die in het leven is geroepen door de Concrete Sustainability Council, de initiatiefnemer achter deze wereldwijde certificering. In deze toolbox is te vinden aan welke voorwaarden het systeem dient te voldoen. Door bewijsmateriaal in te dienen kan er bewezen worden dat er aan de gestelde eisen is voldaan.

Hoe werkt een CSC genormeerd managementsysteem?

Het eerdergenoemde managementsysteem omvat regels, processen en maatregelen die opgetekend worden en daarna worden geïmplementeerd binnen de verschillende afdelingen van een organisatie. Aan de hand van dit systeem wordt een bedrijfsvoering opgezet die zorg draagt voor het creëren van een duurzame bedrijfsvoering, volgens de norm CSC Beton.

DPS als partner bij het CSC Beton certificeringstraject

Wanneer u geen expert bent op het gebied van duurzaamheid en beton kan het helaas zeer tijdrovend en ingewikkeld zijn om deze certificering zelfstandig te behalen.

Als u met ons het traject van certificering in gaat, nemen wij u tijdens dit proces zo veel mogelijk werk uit handen. Hierdoor houdt u tijd over voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen uw organisatie.

We ondersteunen u gedurende het hele proces, vanaf de eerste intake, tot aan het behalen van de certificering. Waar u vragen of opmerkingen heeft delen we graag onze kennis over de CSC-certificering en over duurzaamheid en milieu in het algemeen met u.

Stappen naar CSC Beton certificering

 • Nulmeting aan de hand van de “Sustainable Concrete Toolbox”.
 • Uploaden van bewijsmiddelen om aan te tonen te voldoen aan de gestelde eisen.
 • Aanvraag CSC Beton certificaat.
 • Periodiek onderhoud van het CSC gecertificeerde managementsysteem aan de hand van gespecialiseerde software.

CSC Beton certificatietraject toegelicht

Stap 1 is een nulmeting op basis van de online toolbox. Hier wordt inzichtelijk gemaakt aan welke eisen al voldaan wordt en waar verbeterpunten liggen of onderdelen missen.

Stap 2 is het uploaden van bewijsmiddelen in de toolbox. Onderdeel van deze stap is de opzet en implementatie van het CSC-managementsysteem. Er wordt gekeken naar wat er mist bij de nulmeting, aan de hand waarvan een helder gestructureerd systeem wordt opgezet en vervolgens wordt ingevoerd in de bedrijfsvoering.

Stap 3 is de aanvraag van het CSC Beton certificaat. Er vindt een externe audit plaats door een certificerende organisatie.

Stap 4 is het onderhoud van het gecertificeerde managementsysteem. Hiertoe biedt DPS gespecialiseerde software, die niet alleen de mogelijkheid biedt om het systeem continue te evalueren en te verbeteren, maar ook om meldingen te doen op gebieden die voor uw organisatie van belang zijn.

Virtual support van DPS

DPS biedt niet alleen tijdens het certificeringstraject ondersteuning, maar eventueel ook erna. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van virtual support. Ondersteuning op afstand dus, terwijl u achter de computer zit. Het voordeel hiervan is dat u gericht vragen kunt stellen en wij u gericht kunnen ondersteunen, zodat u precies de hulp krijgt die u nodig heeft en geen extra kracht in hoeft te huren.

Gratis demo managementsysteem

Ter ondersteuning van het managementsysteem biedt DPS de optie om gespecialiseerde software te leveren die het mogelijk maakt de processen op het gebied van duurzaamheid en milieu binnen uw organisatie continue te monitoren en te verbeteren waar mogelijk. Kijk hier voor een gratis demo van onze KAM managementsysteemsoftware.

Informatie aanvragen CSC Beton

Heeft u vragen met betrekking tot CSC Beton certificering of het CSC-certificatietraject? Neem telefonisch contact met ons op via 085 833 0088 of mail met info@diksprocesssupport.nl.

Ondersteuning nodig bij dit traject?

 • Vaste contactpersoon.
 • Binnen 24 uur antwoord.
 • Maximale ontzorging.
 • Gratis en vrijblijvend gesprek.
Contact opnemen

Duurzaamheid & Milieu