DPS

Safety Culture Ladder – Veiligheidsladder

Wat is het doel van de Safety Culture Ladder? Door het behalen van een certificaat voor de Veiligheidsladder/ Safety Culture ladder norm laat een onderneming zien dat er gewerkt wordt aan veiligheidsbewustzijn en het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer.  De Veiligheidsladder zorgt voor een breder bewustzijn op het gebied van veiligheid binnen de organisatie, wat het invoeren van concrete veiligheidsmaatregelen zal bevorderen.

Met een Veiligheidsladder certificering bewijst een onderneming te voldoen aan de zogenaamde “Governance Code Veiligheid in de Bouw” (GCVB). Dit is een code met kernwaarden en uitgangspunten op het gebied van veiligheid in de bouw, waar een groeiende hoeveelheid bouwondernemingen en opdrachtgevers zich al aan gecommitteerd heeft.

Let op! Vanaf 2022 is de veiligheidsladder verplicht voor aanbestedingen in de bouw. Dit hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken. De invoering van de Veiligheidsladder gebeurt stapsgewijs: vanaf 2022 is trede 2 vereist en vanaf 2023 trede 3.

Wat is de Safety Culture Ladder?

De Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder bestaat uit 5 niveaus (of treden) waarop een onderneming zich kan laten certificeren. Hou er rekening mee dat een certificering op een hoger niveau automatisch betekent dat u óók de certificeringen voor de onderliggende niveaus dient te behalen.

Veiligheidsladder trede 1: Pathologisch (wat niet weet wat niet deert).

Veiligheidsladder trede 2: Reactief (in actie komen nadat er iets mis is gegaan/ een ongeval heeft plaatsgevonden).

Veiligheidsladder trede 3: Berekenend (nemen van verantwoordelijkheid met betrekking tot veiligheid op de werkvloer).

Veiligheidsladder trede 4: Proactief (er wordt door alle lagen in een organisatie in een voortdurend proces gewerkt aan het verbeteren van veiligheidsbewustzijn en veiligheid).

Veiligheidsladder trede 5: Vooruitstrevend (veiligheid zit compleet verweven in alle bedrijfsprocessen en de bedrijfscultuur en er wordt in iedere situatie veilig gehandeld).

Hoe krijg ik een Veiligheidsladder certificering?

Om niveau 3 te halen op de veiligheidsladder (het niveau dat vanaf 2023 vereist wordt door de ondertekenaars van de GCVB) dient er een veiligheidsmanagementsysteem, of veiligheidssysteem opgezet en ingevoerd te worden binnen een organisatie. Vervolgens wordt het systeem getoetst door een officiële instantie, waarna het certificaat afgegeven wordt.

Voor wie is de Veiligheidsladder certificering bedoeld?

De Veiligheidsladder certificering is bedoeld voor iedere beroepsgroep of branche die zich bezighoudt met gevaarlijk of risicovol werk en binnen de organisatie meer bewustzijn voor veiligheid wil creëren.

Vanuit de “Governance Code Veiligheid in de Bouw” (GCVB) is er de verplichting om aan de norm van de Veiligheidsladder te voldoen voor aanbestedingen en contracten in de bouw. Dus voor ondernemingen in de bouw en in de bouwsector essentieel om certificering voor de Veiligheidsladder te halen.

Hoe werkt een Veiligheidsladder gecertificeerd veiligheidssysteem?

Het eerdergenoemde veiligheidssysteem omvat regels, processen en maatregelen die opgetekend worden en daarna worden geïmplementeerd binnen de verschillende afdelingen van een organisatie. Aan de hand van dit systeem wordt een bedrijfsvoering opgezet die zorg draagt voor het creëren van een groter veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie.

DPS als partner bij het Veiligheidsladder certificeringstraject

Wanneer u geen expert bent op het gebied van Arbo en veiligheid, kan het helaas zeer tijdrovend en ingewikkeld zijn om deze certificering zelfstandig te behalen.

Als u met ons het traject van certificering in gaat, nemen wij u tijdens dit proces zo veel mogelijk werk uit handen. Hierdoor houdt u tijd over voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen uw organisatie.

We ondersteunen u gedurende het hele proces, vanaf de eerste intake, tot aan het behalen van de certificering. Waar u vragen of opmerkingen heeft delen we graag onze kennis over de Veiligheidsladder certificering en over Arbo en veiligheid in het algemeen met u.

Stappen naar Veiligheidsladder certificering

  • Nulmeting
  • Opzet en implementatie van veiligheidsmanagementsysteem (aan de hand van norm Veiligheidsladder).
  • Interne audit.
  • Directiebeoordeling
  • Aanvraag certificaat.
  • Periodiek onderhoud van het gecertificeerde veiligheidssysteem aan de hand van gespecialiseerde software.

Veiligheidsladder certificatietraject toegelicht 

Stap 1 is een nulmeting op basis van de norm zoals gesteld door de Veiligheidsladder. Hier wordt de norm vergeleken met de manier waarop uw organisatie op dit moment wordt bestuurd. Wat aanwezig is en functioneert kan worden gebruikt en wat niet aanwezig is, moet worden aangevuld, zodat een compleet systeem ontstaat.

Stap 2 is de opzet en implementatie van het veiligheidssysteem. Er wordt gekeken naar wat er mist bij de nulmeting, aan de hand waarvan een helder gestructureerd systeem wordt opgezet en vervolgens wordt ingevoerd in de bedrijfsvoering.

Stap 3 is de interne audit. Hierbij wordt het veiligheidssysteem getoetst aan de gestelde norm in de Veiligheidsladder en aan uw eigen wensen en eisen.

Stap 4 is de directiebeoordeling. Hierbij wordt de effectiviteit van het veiligheidssysteem beoordeeld door de directie of het management.

Stap 5 is de aanvraag Veiligheidsladder certificaat. Er vindt een externe audit plaats door een certificerende organisatie.

Stap 6 is het onderhoud van het gecertificeerde veiligheidssysteem. Hiertoe biedt DPS gespecialiseerde software, die niet alleen de mogelijkheid biedt om het systeem continue te evalueren en te verbeteren, maar ook om meldingen te doen op gebieden die voor uw organisatie van belang zijn.

Virtual support van DPS

DPS biedt niet alleen tijdens het certificeringstraject ondersteuning, maar eventueel ook erna. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van virtual support. Ondersteuning op afstand dus, terwijl u achter de computer zit. Het voordeel hiervan is dat u gericht vragen kunt stellen en wij u gericht kunnen ondersteunen, zodat u precies de hulp krijgt die u nodig heeft en geen extra kracht in hoeft te huren.

Gratis demo veiligheidssysteem

Ter ondersteuning van het veiligheidssysteem biedt DPS de optie om gespecialiseerde software te leveren die het mogelijk maakt de processen op het gebied van Arbo en veiligheid binnen uw organisatie continue te monitoren en te verbeteren waar mogelijk. Kijk hier voor een gratis demo van onze KAM managementsysteemsoftware

Informatie aanvragen Veiligheidsladder

Heeft u vragen met betrekking tot de Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder certificering of het certificeringsproject? Neem telefonisch contact met ons op via 085 833 0088 of mail met info@diksprocesssupport.nl.

Ondersteuning nodig bij dit traject?

  • Vaste contactpersoon.
  • Binnen 24 uur antwoord.
  • Maximale ontzorging.
  • Gratis en vrijblijvend gesprek.
Contact opnemen

Arbo en Veiligheid