Safety Culture Ladder verplicht in de bouw per 2022

Per 2022 zal stapsgewijs de zogenaamde Safety Culture Ladder verplicht worden gesteld bij grote aanbestedingen in de bouw. Dit geldt zowel voor (onder)aannemers als voor de opdrachtgevers.

Onderstaande onderwerpen zullen besproken worden in dit artikel:

  • Wat is de Safety Culture Ladder?
  • Waarom wordt de veiligheidsladder verplicht?
  • Voor wie wordt de SCL verplicht?
  • Hoe kan ik aan de verplichting voldoen?
  • Informatie aanvragen

Wat is de Safety Culture Ladder?

De Safety Culture ladder, of Veiligheidsladder, is een methodiek om te meten hoe hoog het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie ligt. Een onderneming kan een certificering halen voor en zo aantonen dat veiligheid serieus wordt genomen binnen alle lagen van de organisatie en dat hier ook naar gehandeld wordt.

Door te werken volgens de norm in de Veiligheidsladder voldoet een onderneming bovendien aan de kernwaarden zoals deze omschreven staan in de “Governance Code Veiligheid in de Bouw” (GCVB). Vanaf 2022 wordt de SCL dus niet meer enkel aanbevolen, maar wordt deze ook verplicht gesteld volgens de code.

Meer informatie over de Safety Culture Ladder kunt u lezen op onze informatiepagina  Safety Culture Ladder – Veiligheidsladder.

Waarom wordt de Safety Culture Ladder verplicht in 2022

De voornaamste reden om de Veiligheidsladder verplicht te stellen is dat de bouw een risicovolle sector is, waar ieder jaar (dodelijke) ongevallen te betreuren zijn. Omdat het aantal ongevallen helaas niet structureel afneemt, is door de ondertekenaars van de GCVB besloten om vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs de Veiligheidsladder in te voeren in de complete bouwketen.

Door het veiligheidsbewustzijn binnen de organisaties in de bouw te verhogen, wordt uiteindelijk het aantal onveilige situaties teruggedrongen. Dit heeft niet alleen het verlagen van het aantal letselincidenten tot gevolg, maar ook ongevallen die leiden tot bijvoorbeeld schade of verzuim.

Voor wie wordt de SCL verplicht?

Voor zowel opdrachtgevers en aannemers in de bouwketen wordt het behalen van trede 3 van de SCL uiteindelijk verplicht gesteld. Wanneer een onderneming minder dan 5 werknemers telt of wanneer het een contract betreft met een waarde van maximaal 100.000 EUR is er overigens geen verplichting tot het voldoen aan de Safety Culture Ladder.

Hoe kan ik aan deze verplichting van de Veiligheidsladder voldoen?

Per 1 januari 2022 dient u aan te kunnen tonen dat u voldoet aan trede 2 van de Veiligheidsladder. Vanaf 2024 moet u als organisatie aantoonbaar aan trede 3 voldoen. Hou er rekening mee dat het niet in alle gevallen nodig is om de complete certificering te behalen, dit is namelijk afhankelijk van de grootte van het aanbestedingscontract en het risico van het bouwproject.

Volledige certificatie is benodigd bij de grotere en meer risicovolle projecten. In andere gevallen kan het mogelijk voldoende zijn om een zelf assessment af te nemen of de zogenaamde “SCL light statement” te verkrijgen.

Informatie aanvragen verplichte Veiligheidsladder/ SCL

Heeft u vragen met betrekking tot de certificering, de verplichtingen per 1-1-2022 of over de Veiligheidsladder in het algemeen?  We helpen u graag verder. Neem contact op met Diks Proces Support. Dit kan telefonisch via  085 833 0088 of via info@diksprocesssupport.nl.

Direct bellen Direct bellen