Wat is de ISO 45001 audit procedurecyclus?

Heeft u de interne en externe ISO 45001 audit succesvol doorlopen en het certificaat ontvangen? Dan begint nu de ISO 45001 audit procedurecyclus. Wat kunt u hiervan verwachten?

 

ISO 4501 audit procedurecyclus

De ISO 45001 audit procedurecyclus

De ISO 45001 audit procedurecyclus bestaat uit drie onderdelen:

  • Jaar 1: Surveillance audit (interne audit)
  • Jaar 2: Surveillance audit (interne audit)
  • Jaar 3: Hercertificatie audit (externe audit)

Volgens de ISO 45001 audit procedurecyclus moet u in de komende twee jaar minstens één interne audit per jaar uitvoeren. Voor het einde van jaar drie moet een nieuwe externe audit plaatsvinden, de zogenaamde hercertificatie. Tijdens deze hercertificatie-audit wordt het gehele Arbomanagementsysteem opnieuw beoordeeld om vast te stellen of uw organisatie het ISO 45001 certificaat voor nog eens drie jaar mag behouden. In deze jaren zal uw organisatie echter niet stilstaan en daarmee uw Arbomanagementsysteem ook niet…

Onderhoud ISO 45001 Arbomanagementsysteem

Alle veranderingen die de komende jaren plaatsvinden, moet u meenemen in de audits en opnemen in het Arbomanagementsysteem. Voldoende onderhoud aan het ISO 45001 Arbomanagementsysteem is daarom van essentieel belang. Heeft u hierbij ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op, we denken graag met u mee. De hercertificatie wordt drie maanden voor de verloopdatum van het huidige certificaat gepland. Dit geeft u de mogelijkheid om eventuele afwijkingen in het Arbomanagementsysteem op te lossen. Bent u er zeker van dat alles klopt? Dan kunt u ook besluiten de audit korter voor de vervaldatum te laten plaatsvinden. Voorafgaand aan de audit moet u de benodigde documenten opsturen, zoals het KvK-uittreksel, het V&GW-beleid, interne auditverslagen, de directiebeoordeling en de klachtenprocedure. Maar waar let de auditor tijdens de hercertificatie precies op?

Hercertificatie van de ISO 45001

De hercertificatie audit is in principe niet heel anders dan de initiële externe audit. Het gaat er namelijk nog steeds om of het Arbomanagementsysteem voldoet aan de eisen van ISO 45001. Echter, er zijn wel enkele verschillen. Zo zal de auditor tijdens hercertificatie meer focus leggen op de voortgang van de aanbevelingen uit voorgaande auditrapporten. Daarnaast zal hij letten op de effectiviteit van het Arbomanagementsysteem in relatie tot het behalen van de (nieuwe) organisatiedoelen. Maar dat is niet alles. De auditor kijkt bijvoorbeeld ook naar de kwaliteit van de interne audits en managementreviews, hoe het bedrijf omgaat met eerdere afwijkingen en hoe veranderingen binnen de organisatie in het Arbomanagementsysteem worden geborgd.

Positieve of negatieve beoordeling

Wanneer de auditor één of meerdere afwijkingen vaststelt, zal hij een aanvullend onderzoek starten. Afwijkingen bij de ISO 45001-norm worden geclassificeerd als ‘major’ of ‘minor’. Een major afwijking is een tekortkoming die direct een negatief effect heeft op de kwaliteit van het eindproduct of het niet voldoen aan een strikte eis van de norm. Een minor afwijking is een tekortkoming die op termijn een negatief effect kan hebben op de kwaliteit van het eindproduct of een onvoldoende implementatie van een eis volgens de norm. De auditor kan daarnaast een opmerking uitschrijven: een onderwerp waarvoor het auditteam van uw bedrijf aandacht vraagt. Zijn er tekortkomingen geconstateerd? Dan zal u in het toegestuurde tekortkomingenformulier de oorzaak, omvang en oplossingsrichting hiervan moeten beschrijven. Doet u dit niet, of niet op tijd? Dan kan uw certificaat tijdelijk ongeldig worden verklaard – of nog erger: vernietigd. Zorg er dus voor dat uw Arbomanagementsysteem goed onderhouden is! Wij helpen u hier graag mee, zodat u na certificering zorgeloos de audit procedurecyclus doorloopt. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Direct bellen Direct bellen