DPS

MVO Prestatieladder

Wat is doet doel van de MVO-Prestatieladder? Een bedrijf met een certificaat MVO-Prestatieladder toont de wil en de kunde om maatschappelijk verantwoord te ondernemen structureel door te voeren in de bedrijfsvoering.

Wat is de MVO-Prestatieladder?

Aan de hand van 7 MVO kernthema’s (“behoorlijk bestuur”, “goed werkgeverschap”, “mensenrechten”, “eerlijk zaken doen”, “consumenten aangelegenheden”, “circulaire economie en klimaatverandering” en “betrokkenheid bij en ontwikkeling van de samenleving”) wordt een zogenaamd managementsysteem opgezet. Dit managementsysteem omvat regels, processen en maatregelen die zorgdragen voor een bedrijfsvoering waarbij nu en in de toekomst rekening gehouden wordt met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het certificaat Prestatieladder kan afgegeven worden op 5 verschillende treden (of niveaus), waarbij de eisen aan certificatie steeds strenger worden en de scope steeds omvangrijker. Een onderneming kan zelf kiezen op welk niveau in te stappen.

Voordelen MVO-Prestatieladder certificering

Sommige opdrachtgevers willen alleen werken met partijen die een MVO-Prestatieladder hebben behaald. Een certificering MVO Prestatieladder zorgt er dus niet alleen voor dat er meer duurzaam en maatschappelijk verantwoord gewerkt wordt, maar is ook commercieel gezien interessant. Bovendien krijgt in veel gevallen het imago van een onderneming ook een positieve boost, doordat verantwoord ondernemen zowel nationaal als internationaal steeds meer de aandacht krijgt die het verdient.

Hoe krijg ik een MVO-Prestatieladder certificering?

Om gecertificeerd te worden voor de MVO-Prestatieladder, dient er een managementsysteem volgens de beschreven norm opgezet en ingevoerd te worden binnen een organisatie. Vervolgens wordt het systeem getoetst door een officiële instantie, waarna het certificaat afgegeven wordt.

De opbouw van de norm is identiek aan de uniforme hoofdstructuur van de zogenaamde ISO-normen. Hierdoor kan het managementsysteem geïntegreerd worden met een reeds bestaand managementsysteem. Een reeds bestaand managementsysteem volgens ISO 9001 of ISO 14001 is een bruikbare basis voor een MVO Prestatieladder certificering.

DPS als partner bij het MVO-Prestatieladder certificeringstraject

Wanneer u geen expert bent op het gebied van duurzaamheid en milieu kan het helaas zeer tijdrovend en ingewikkeld zijn om deze certificering zelfstandig te behalen.

Als u met ons het traject van certificering in gaat, nemen wij u tijdens dit proces zo veel mogelijk werk uit handen. Hierdoor houdt u tijd over voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen uw organisatie.

We ondersteunen u gedurende het hele proces, vanaf de eerste intake, tot aan het behalen van de certificering. Waar u vragen of opmerkingen heeft delen we graag onze kennis over de MVO-Prestatieladder en over duurzaamheid en milieu in het algemeen met u.

Stappen naar MVO Prestatieladder certificering

  • Nulmeting.
  • Opzet en implementatie van het MVO managementsysteem (aan de hand van de norm MVO Prestatieladder).
  • Interne audit.
  • Directiebeoordeling.
  • Aanvraag MVO Prestatieladder certificaat.
  • Periodiek onderhoud van het Prestatieladder gecertificeerde managementsysteem aan de hand van gespecialiseerde software.

MVO-Prestatieladder certificatietraject toegelicht

Stap 1 is een nulmeting op basis van de Prestatieladder norm. Hier wordt van de norm vergeleken met de manier waarop uw organisatie op dit moment wordt bestuurd. Wat aanwezig is en functioneert, kan worden gebruikt en wat niet aanwezig is, moet worden aangevuld, zodat een compleet systeem ontstaat.

Stap 2 is de opzet en implementatie van het managementsysteem. Er wordt gekeken naar wat er mist bij de nulmeting, aan de hand waarvan een helder gestructureerd systeem wordt opgezet en vervolgens wordt ingevoerd in de bedrijfsvoering.

Stap 3 is de interne audit. Hierbij wordt het veiligheidssysteem getoetst aan de MVO Prestatieladder en aan uw eigen wensen en eisen.

Stap 4 is de directiebeoordeling. Hierbij wordt de effectiviteit van het managementsysteem beoordeeld door de directie of het management.

Stap 5 is de aanvraag van het Prestatieladder certificaat. Er vindt een externe audit plaats door een certificerende organisatie.

Stap 6 is het onderhoud van het gecertificeerde managementsysteem. Hiertoe biedt DPS gespecialiseerde software, die niet alleen de mogelijkheid biedt om het systeem continue te evalueren en te verbeteren, maar ook om meldingen te doen op gebieden die voor uw organisatie van belang zijn.

Virtual support van DPS

DPS biedt niet alleen tijdens het certificeringstraject ondersteuning, maar eventueel ook erna. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van virtual support. Ondersteuning op afstand dus, terwijl u achter de computer zit. Het voordeel hiervan is dat u gericht vragen kunt stellen en wij u gericht kunnen ondersteunen, zodat u precies de hulp krijgt die u nodig heeft en geen extra kracht in hoeft te huren.

Gratis demo managementsysteem

Ter ondersteuning van het MVO managementsysteem biedt DPS de optie om gespecialiseerde software te leveren die het mogelijk maakt de processen op het gebied van duurzaamheid en milieu binnen uw organisatie continue te monitoren en te verbeteren waar mogelijk. Kijk hier voor een gratis demo van onze KAM managementsysteemsoftware.

Informatie aanvragen MVO Prestatieladder

Heeft u vragen met betrekking tot de MVO prestatieladder of het certificatietraject? Neem telefonisch contact met ons op via 085 833 0088 of mail met info@diksprocesssupport.nl.

U kunt ons ook bereiken door het onderstaande contactformulier in te vullen en te versturen

Ondersteuning nodig bij dit traject?

  • Vaste contactpersoon.
  • Binnen 24 uur antwoord.
  • Maximale ontzorging.
  • Gratis en vrijblijvend gesprek.
Contact opnemen

Duurzaamheid & Milieu