BRL’s (Beoordelingsrichtlijnen)

Wij zijn gespecialiseerd in BRL-certificeringen voor de industriesector, de bouwsector en de infrasector. Er zijn honderden verschillende BRL’s beschikbaar voor deze branches, die beheert en/of opgezet worden door verschillende instanties in Nederland. We helpen u graag bij het vinden van de juiste BRL die u past. We ondersteunen ook bij het bijbehorende certificatietraject.

  • U wordt dezelfde dag teruggebeld
  • Telefonische inventarisatie met één van onze experts
  • Uw huidige situatie & kansen in kaart gebracht

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact op.

Geheel vrijblijvend

Wij nemen binnen één werkdag contact met u op voor het afstemmen van de wensen zodat wij een passende oplossing kunnen bieden.

Wat is een BRL? Een BRL (BeoordelingsRichtLijn) is een overzicht met eisen aan een product, (bouw)proces, of dienst dat wordt opgesteld door een zogenaamd College van Deskundigen. In dit collectief zitten verschillende betrokken marktpartijen, zoals bijvoorbeeld een producent, afnemer of onafhankelijke deskundige.

Wanneer een onderneming gecertificeerd is voor een BRL bewijst deze een constante kwaliteit te halen bij het produceren of leveren van een dienst of product, overeenkomstig met de eisen in de BRL.

Adviesgesprek aanvragen →

Inhoud BRL

Iedere BRL is verschillend en legt mogelijk de nadruk op verschillende aspecten van een product of dienst. Toch zijn er bepaalde basisonderdelen die iedere BRL bevat:

  • Het te certificeren product/ de te certificeren dienst.
  • Het proces waarmee het BRL-certificaat behaald kan worden.
  • De eisen aan het product/ aan de dienst.
  • De gebruikte methodiek waaronder een bevoegde instelling het BRL-certificaat afgeeft.

Voordelen certificering BRL

Afhankelijk van de situatie kan een BRL een richtlijn zijn of een verplicht karakter hebben. Een voorbeeld van een wettelijke verplichting is BRL 9500, om een energierapport op te stellen ten behoeve van een vergunningsaanvraag voor het bouwen of renoveren van panden.

Maar een BRL kan ook nuttig zijn wanneer deze niet verplicht is. Zo kan een BRL het vertrouwen in een organisatie vergroten en het imago verbeteren. Verder kan een BRL-certificaat de gunningsfactor bij een project of aanbesteding sterk vergroten.

BRL in bouw- industrie of infrasector

Er zijn veel verschillende BRL-certificaten beschikbaar voor de bouw- industrie- en infrasector. Deze zijn vaak gericht zijn op specifieke producten of processen. Bekend voorbeeld is BRL 6000, bedoeld om de kwaliteit bij het aanleggen van installaties te waarborgen.

De nadruk van een BRL kan liggen op verschillende onderdelen, afhankelijk van het product of de dienst die gecertificeerd wordt. Zo kan een BRL zich richten op bijvoorbeeld het milieu-, het kwaliteits- of het veiligheidsaspect.

BRL-managementsysteem

Bij sommige BRL-certificaten is het verplicht om een zogenaamd managementsysteem in te voeren. Een managementsysteem omvat regels, processen en maatregelen die opgetekend worden en daarna worden geïmplementeerd binnen de verschillende afdelingen van een organisatie. Aan de hand van dit systeem wordt een bedrijfsvoering opgezet die zorg draagt voor het voldoen aan de eisen zoals gesteld in de BRL.

Gratis demo managementsysteem

Ter ondersteuning van een managementsysteem biedt DPS de optie om gespecialiseerde software te leveren die het mogelijk maakt de processen op het gebied van een specifieke BRL binnen uw organisatie continue te monitoren en te verbeteren waar mogelijk. Kijk hier voor een gratis demo van onze managementsysteem software.

twee zakenmannen aan een bureau en een persoon maakt aantekeningen

A title

Image Box text

Virtual support van DPS

DPS biedt niet alleen tijdens het certificeringstraject ondersteuning, maar eventueel ook erna. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van virtual support. Ondersteuning op afstand dus, terwijl u achter de computer zit. Het voordeel hiervan is dat u gericht vragen kunt stellen en wij u gericht kunnen ondersteunen, zodat u precies de hulp krijgt die u nodig heeft en geen extra kracht in hoeft te huren.