DPS

ISO 9001 Certificering

Wat is een ISO 9001 certificering? Kort gezegd: een ISO 9001 certificaat is een bewijs van constante kwaliteit in uw bedrijfsvoering en de diensten of producten die u levert. Het is een middel om klanten het vertrouwen te geven dat uw producten of diensten voldoen aan hun verwachtingen en eisen.

Om het ISO 9001 certificaat te behalen, dient er eerst een kwaliteitsmanagementsysteem, of kwaliteitssysteem opgezet en ingevoerd te worden binnen een organisatie.

Hoe werkt een ISO 9001 kwaliteitssysteem?

Het eerdergenoemde kwaliteitssysteem omvat regels, processen en maatregelen die opgetekend worden en daarna worden geïmplementeerd binnen de verschillende afdelingen van een organisatie. Aan de hand van dit systeem wordt een bedrijfsvoering opgezet die zorg draagt voor het onafgebroken leveren van producten en diensten van een constant kwaliteit.

DPS als partner bij het ISO 9001 certificeringstraject

Wanneer u geen expert bent op het gebied van de ISO 9001 norm kan het helaas zeer tijdrovend en ingewikkeld zijn om deze certificering zelfstandig te behalen.

Als u met ons het traject van certificering in gaat, nemen wij u tijdens dit proces zo veel mogelijk werk uit handen. Hierdoor houdt u tijd over voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen uw organisatie.

We ondersteunen u gedurende het hele proces, vanaf de eerste intake, tot aan het behalen van de certificering. Waar u vragen of opmerkingen heeft delen we graag onze kennis over de ISO 9001 certificering met u.

Stappen naar ISO 9001 certificatie

  • Nulmeting
  • Opzet en implementatie van kwaliteitsmanagementsysteem (volgens ISO 9001 norm).
  • Interne audit.
  • Directiebeoordeling
  • Aanvraag ISO 9001 certificaat.
  • Periodiek onderhoud van het ISO 9001 kwaliteitssysteem aan de hand van gespecialiseerde software.

ISO 9001 certificatietraject toegelicht

Stap 1 is een nulmeting op basis van de ISO 9001 norm. Hier wordt van de norm vergeleken met de manier waarop uw organisatie op dit moment wordt bestuurd. Wat aanwezig is en functioneert, kan worden gebruikt en wat niet aanwezig is, moet worden aangevuld, zodat een compleet systeem ontstaat.

Stap 2 is de opzet en implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. Er wordt gekeken naar wat er mist bij de nulmeting, aan de hand waarvan een helder gestructureerd systeem wordt opgezet en vervolgens wordt ingevoerd in de bedrijfsvoering.

Stap 3 is de interne audit. Hierbij wordt het kwaliteitssysteem getoetst aan de ISO 9001 norm en aan uw eigen wensen en eisen.

Stap 4 is de directiebeoordeling. Hierbij wordt de effectiviteit van het managementsysteem beoordeeld door de directie of het management.

Stap 5 is de aanvraag ISO 9001 certificaat. Er vindt een externe audit plaats door een certificerende organisatie.

Stap 6 is het onderhoud gecertificeerde kwaliteitssysteem. Hiertoe biedt DPS gespecialiseerde software, die niet alleen de mogelijkheid biedt om het systeem continue te evalueren en te verbeteren, maar ook om meldingen te doen op gebieden die voor uw organisatie van belang zijn.

Virtual support van DPS

DPS biedt niet alleen tijdens het certificeringstraject ondersteuning, maar eventueel ook erna. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van virtual support. Ondersteuning op afstand dus, terwijl u achter de computer zit. Het voordeel hiervan is dat u gericht vragen kunt stellen en wij u gericht kunnen ondersteunen, zodat u precies de hulp krijgt die u nodig heeft en geen extra kracht in hoeft te huren.

Gratis demo kwaliteitsmanagementsoftware

Ter ondersteuning van het kwaliteitssysteem biedt DPS de optie om gespecialiseerde software te leveren die het mogelijk maakt de kwaliteitsprocessen binnen uw organisatie continue te monitoren en te verbeteren waar mogelijk. Kijk hier voor een gratis demo van onze KAM managementsysteemsoftware.

Informatie aanvragen ISO 9001

Heeft u vragen met betrekking tot ISO 9001 certificering of het ISO 9001 certificatietraject? Neem telefonisch contact met ons op via 085 833 0088 of mail met info@diksprocesssupport.nl.

Ondersteuning nodig bij dit traject?

  • Vaste contactpersoon.
  • Binnen 24 uur antwoord.
  • Maximale ontzorging.
  • Gratis en vrijblijvend gesprek.
Contact opnemen

Kwaliteitsmanagement