DPS

Externe preventiemedewerker

Iedere werkgever dient volgens artikel 13 van de Arbowet één interne preventiemedewerker te hebben. De preventiemedewerker werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen het bedrijf. In kleine bedrijven (met 25 of minder werknemers) mag de werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.

De interne preventiemedewerker heeft o.a. de taak om de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) te actualiseren en het plan van aanpak op te volgen wat voortkomt uit de RI&E.

Waarmee kan een externe preventiemedewerker van DPS u ontzorgen?

 • Het opstellen van de verplichte RI&E.
 • Het opvolgen van het plan van aanpak wat voorkomt uit de RI&E.
 • Het verzorgen van veiligheidsinstructies en toolboxen.
 • Belangrijke wijzigingen in de Arbowet rapporteren aan personeel, directie / OR.
 • Werkplekinspecties uitvoeren.
 • Controleren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) op gebruik en aanwezigheid.
 • Analyses uitvoeren van incidenten / (bijna) ongevallen en het opstellen van registraties t.b.v. verbetering.
 • Het opstellen en bijhouden van veiligheidshandboeken.
 • BHV-organisatie controle.
 • Opleiden interne preventiemedewerker.

DPS als externe preventiemedewerker in uw organisatie

Wanneer u geen expert bent op het gebied van de Arbo & Veiligheid kan het helaas zeer tijdrovend en ingewikkeld zijn om te voldoen aan de Arbowet.

Wanneer wij uw interne preventiemedewerker ondersteunen, nemen we zoveel als mogelijk werk uit handen. Hierdoor houdt de interne preventiemedewerker tijd over voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen uw organisatie.

We ondersteunen u gedurende het hele proces, vanaf de eerste intake, tot aan het blijven voldoen aan de Arbowet en nog belangrijker; een veilige werkomgeving!

Pluspunten DPS:

 • Een vast contactpersoon
 • Binnen 24 uur antwoord via mail of telefoon
 • Maximale ontzorging; we minimaliseren de belasting op u en uw personeel
 • Een gratis en vrijblijvend voorbereidend gesprek

DPS is uw ideale partner als externe preventiemedewerker!

Virtual support van DPS

DPS biedt niet alleen tijdens het traject ondersteuning, maar ook erna. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van virtual support. Ondersteuning op afstand dus, terwijl u achter de computer zit. Het voordeel hiervan is dat u gericht vragen kunt stellen en wij u gericht kunnen ondersteunen, zodat u precies de hulp krijgt die u nodig heeft en geen extra kracht in hoeft te huren.

Gratis demo KAM- managementsysteem software

Ter ondersteuning van het KAM- systeem biedt DPS de optie om gespecialiseerde software te leveren die het mogelijk maakt de veiligheidsaspecten binnen u organisatie continue te monitoren en te verbeteren waar mogelijk. Kijk hier voor een gratis demo van onze kwaliteitsmanagementsoftware.

Informatie aanvragen

Heeft u vragen met betrekking tot de preventiemedewerker van DPS? Neem telefonisch contact met ons op via 085 833 0088 of mail met info@diksprocesssupport.nl.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

 • Vaste contactpersoon.
 • Binnen 24 uur antwoord.
 • Maximale ontzorging.
 • Gratis en vrijblijvend gesprek.
Contact opnemen

Arbo en Veiligheid