DPS

CO2-Prestatieladder

Wat is doet doel van de CO2-Prestatieladder? Een bedrijf met een certificaat CO2-Prestatieladder toont de wil en de kunde om duurzaam te ondernemen door de CO2-uitstoot structureel te verminderen.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

Aan de hand van 4 onderwerpen (“inzicht”, “CO2-reductie”, “transparantie” en “participatie”) wordt een zogenaamd CO2-managementsysteem opgezet. Dit managementsysteem omvat regels, processen en maatregelen die resulteren in een bedrijfsvoering waarbij nu en in de toekomst rekening gehouden wordt met het terugbrengen en beheersen van de CO2-uitstoot.

Het certificaat CO2-Prestatieladder kan afgegeven worden op 5 verschillende treden (of niveaus), waarbij de eisen aan certificatie steeds strenger worden. Een onderneming die op een hoger niveau gecertificeerd wordt, is automatisch ook gecertificeerd voor de onderliggende niveaus.

Voordelen CO2-Prestatieladder certificering

Een certificering CO2-Prestatieladder zorgt er niet alleen voor dat er meer duurzaam gewerkt wordt binnen een organisatie, maar is ook commercieel gezien interessant door de bijkomende gunningsvoordelen. U toont namelijk aan innoverend en duurzaam te ondernemen, wat niet alleen de eigen organisatie ten goede komt maar ook de gehele keten en de hele branche. Hierdoor kunnen de kansen bij een aanbesteding vergroot worden en krijgt uw imago een positieve boost.

Hoe krijg ik een CO2-Prestatieladder certificering?

Om gecertificeerd te worden voor de CO2-Prestatieladder, dient er een CO2-managementsysteem volgens de norm CO2-Prestatieladder opgezet en ingevoerd te worden binnen een organisatie. Vervolgens wordt het systeem getoetst door een certificerende instantie, waarna het certificaat afgegeven wordt.

DPS als partner bij het CO2-Prestatieladder certificeringstraject

Wanneer u geen expert bent op het gebied van duurzaamheid en milieu kan het helaas zeer tijdrovend en ingewikkeld zijn om deze certificering zelfstandig te behalen.

Als u met ons het traject van certificering in gaat, nemen wij u tijdens dit proces zo veel mogelijk werk uit handen. Hierdoor houdt u tijd over voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen uw organisatie.

We ondersteunen u gedurende het hele proces, vanaf de eerste intake, tot aan het behalen van de certificering. Waar u vragen of opmerkingen heeft delen we graag onze kennis over de CO2-Prestatieladder en over duurzaamheid en milieu in het algemeen met u.

Stappen naar CO2-Prestatieladder certificering

  • Nulmeting.
  • Opzet en implementatie van veiligheidssysteem (aan de hand van de norm CO2 Prestatieladder).
  • Interne audit.
  • Directiebeoordeling.
  • Aanvraag CO2-Prestatieladder certificaat.
  • Periodiek onderhoud van het CO2-Prestatieladder gecertificeerde managementsysteem aan de hand van gespecialiseerde software.

CO2-Prestatieladder certificatietraject toegelicht

Stap 1 is een nulmeting op basis van de Prestatieladder norm. Hier wordt van de norm vergeleken met de manier waarop uw organisatie op dit moment wordt bestuurd. Wat aanwezig is en functioneert, kan worden gebruikt en wat niet aanwezig is, moet worden aangevuld, zodat een compleet systeem ontstaat.

Stap 2 is de opzet en implementatie van het managementsysteem. Er wordt gekeken naar wat er mist bij de nulmeting, aan de hand waarvan een helder gestructureerd systeem wordt opgezet en vervolgens wordt ingevoerd in de bedrijfsvoering.

Stap 3 is de interne audit. Hierbij wordt het veiligheidssysteem getoetst aan de CO2-Prestatieladder en aan uw eigen wensen en eisen.

Stap 4 is de directiebeoordeling. Hierbij wordt de effectiviteit van het managementsysteem beoordeeld door de directie of het management.

Stap 5 is de aanvraag van het CO2-Prestatieladder certificaat. Er vindt een externe audit plaats door een certificerende organisatie.

Stap 6 is het onderhoud van het gecertificeerde managementsysteem. Hiertoe biedt DPS gespecialiseerde software, die niet alleen de mogelijkheid biedt om het systeem continue te evalueren en te verbeteren, maar ook om meldingen te doen op gebieden die voor uw organisatie van belang zijn.

Virtual support van DPS

DPS biedt niet alleen tijdens het certificeringstraject ondersteuning, maar eventueel ook erna. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van virtual support. Ondersteuning op afstand dus, terwijl u achter de computer zit. Het voordeel hiervan is dat u gericht vragen kunt stellen en wij u gericht kunnen ondersteunen, zodat u precies de hulp krijgt die u nodig heeft en geen extra kracht in hoeft te huren.

Gratis demo managementsysteem

Ter ondersteuning van het milieu managementsysteem biedt DPS de optie om gespecialiseerde software te leveren die het mogelijk maakt de processen op het gebied van duurzaamheid en milieu binnen uw organisatie continue te monitoren en te verbeteren waar mogelijk. Kijk hier voor een gratis demo van onze KAM managementsysteemsoftware.

Informatie aanvragen CO2-Prestatieladder

Heeft u vragen met betrekking tot de CO2-Prestatieladder of het certificatietraject? Neem telefonisch contact met ons op via 085 833 0088 of mail met info@diksprocesssupport.nl.

Ondersteuning nodig bij dit traject?

  • Vaste contactpersoon.
  • Binnen 24 uur antwoord.
  • Maximale ontzorging.
  • Gratis en vrijblijvend gesprek.
Contact opnemen

Duurzaamheid & Milieu