DPS

RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie)

Het uitvoeren van een RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) met een Plan van Aanpak is conform de Arbowet verplicht voor iedere onderneming met personeel. Hierin verschilt een RI&E dus met meer vrijblijvende certificeringen op het gebied van Arbo en veiligheid (zoals VCA, ISO 45001 en Veiligheidsladder) die niet verplicht zijn, maar zich meer richten op de specifieke eisen en wensen van een onderneming of branche.

Wat is een RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie)?

Zoals de titel al zegt, brengt een RI&E in kaart welke mogelijke risico’s werknemers lopen bij het doen van werk dat mogelijk gevaarlijk of ongezond is. Deze inventarisatie dient schriftelijk te worden vastgelegd en getoetst worden door een Arbodeskundige. Onderdeel van een RI&E is een PVA (Plan van Aanpak) waarin beschreven staat hoe een organisatie in de praktijk om gaat met de risico’s en gevaren die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen.

DPS als partner bij de RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie)

Wanneer u geen expert bent op het gebied van Arbo en veiligheid, kan het helaas zeer tijdrovend en ingewikkeld zijn om een RI&E uit te voeren en te laten toetsen.

Als u met ons het RI&E traject in gaat nemen wij u tijdens dit proces zo veel mogelijk werk uit handen. Hierdoor houdt u tijd over voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen uw organisatie.

We ondersteunen u gedurende het hele proces, vanaf de eerste intake, tot aan het laten goedkeuren van de RI&E die aan de wettelijke eisen voldoet. Let op: een RI&E hoeft in sommige gevallen niet getoetst te worden! Meer hierover kunt u lezen op steunpunt RIE.

Waar u vragen of opmerkingen heeft delen we graag onze kennis over de RI&E en over Arbo en veiligheid in het algemeen met u.

Stappenplan RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie)

  • Inventarisatie risico’s
  • Evaluatie risico’s
  • Opstellen Plan van Aanpak
  • Toetsing
  • Uitvoeren PVA

Stappenplan RI&E toegelicht

Stap 1 hier worden de risico’s van verschillende werkzaamheden binnen de organisatie in kaart gebracht.

Stap 2 hier wordt geëvalueerd wat de grootste werk gerelateerde risico’s zijn en worden deze geordend van grootste naar minst grote risicofactor.

Stap 3 is het opstellen van het Plan van Aanpak, waarin concreet de maatregels beschreven staan om de gevonden risico’s te verminderen.

Stap 4 is de eventuele toetsing van de RI&E door een arbodienst of Arbodeskundige.

Stap 5 is het uitvoeren van de maatregels uit het Plan van Aanpak, met als resultaat het terugbrengen van risico’s op de werkvloer.

Virtual support van DPS

DPS biedt niet alleen tijdens traject van de RI&E ondersteuning, maar eventueel ook erna. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van virtual support. Ondersteuning op afstand dus, terwijl u achter de computer zit. Het voordeel hiervan is dat u gericht vragen kunt stellen en wij u gericht kunnen ondersteunen, zodat u precies de hulp krijgt die u nodig heeft en geen extra kracht in hoeft te huren.

Gratis demo veiligheidssysteem

Een RI&E kan de eerste stap zijn tot het invoeren van een compleet veiligheidssysteem met regels, processen en maatregelen die geïmplementeerd worden binnen de verschillende afdelingen van een organisatie.

Ter ondersteuning van het veiligheidssysteem biedt DPS de optie om gespecialiseerde software te leveren die het mogelijk maakt de processen op het gebied van Arbo en veiligheid binnen uw organisatie continue te monitoren en te verbeteren waar mogelijk. Kijk hier voor een gratis demo van onze KAM managementsysteemsoftware.

Informatie aanvragen RI&E

Heeft u vragen met betrekking tot de inhoud van de RI&E of het RI&E traject? Neem telefonisch contact met ons op via 085 833 0088 of mail met info@diksprocesssupport.nl.

Ondersteuning nodig bij dit traject?

  • Vaste contactpersoon.
  • Binnen 24 uur antwoord.
  • Maximale ontzorging.
  • Gratis en vrijblijvend gesprek.
Contact opnemen

Arbo en Veiligheid