DPS

VCA Certificering voor bedrijven

Wat zijn de voordelen van een VCA-bedrijfscertificering? Door het behalen van een VCA-certificaat kunt u als onderneming laten zien dat u rekening houdt met veiligheid en Arbo regelgeving bij uw dagelijkse bedrijfsvoering. Niet alleen vergroot u met een veilige werkomgeving de productiviteit van de werknemers, maar een VCA-certificering toont ook nog eens aan potentiële klanten dat u als werkgever veiligheid hoog in het vaandel heeft staan.

Verder komt het voor dat opdrachtgevers alleen samenwerken met partijen die een VCA-certificering hebben behaald. Een VCA-certificering zorgt dus niet alleen voor het verhogen van de veiligheid en de productiviteit, maar is ook commercieel gezien interessant.

Hoe krijg ik een VCA-certificering voor mijn organisatie?

Om een VCA-certificering te behalen dient u een veiligheidssysteem te implementeren en na te leven dat gericht is op het beheersen van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en het is deze checklist die aan de basis ligt van het hele veiligheidsmanagementsysteem.

Voor wie is de VCA-bedrijfscertificering bedoeld?

De VCA-certificering is bedoeld voor iedere beroepsgroep of branche die zich bezighoudt met risicovol werk. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan ondernemingen in de bouw of in transport maar ook aan industriële schoonmaakbedrijven of transportbedrijven en alle andere risicovolle beroepen.

VCA geeft een concrete invulling aan de maatregels die een onderneming kan nemen op het gebied van Arbo en veiligheid. Hierin verschilt de VCA-certificering van bijvoorbeeld de ISO 45001 certificering, die meer gericht is op het raamwerk van de regels en de concrete invulling ervan over laat aan onderneming zelf.

De basisversie VCA* is vooral bedoeld is voor onderaannemers werken en de meer uitgebreide versie VCA** is bedoeld is voor ondernemingen die als hoofdaannemer fungeren.

Hoe werkt een VCA-veiligheidssysteem?

Het eerdergenoemde veiligheidssysteem omvat regels, processen en maatregelen die opgetekend worden en daarna worden geïmplementeerd binnen de verschillende afdelingen van een organisatie. Aan de hand van dit systeem wordt een bedrijfsvoering opgezet die zorg draagt voor het creëren van een veilige werkplek voor werknemers, die voldoet aan de gestelde eisen binnen de Arbowet.

Voor een VCA-certificering gelden twee belangrijke eisen:

DPS als partner bij het VCA-certificeringstraject

Wanneer u geen expert bent op het gebied van de VCA, kan het helaas zeer tijdrovend en ingewikkeld zijn om deze certificering zelfstandig te behalen.

Als u met ons het traject van certificering in gaat, nemen wij u tijdens dit proces zo veel mogelijk werk uit handen. Hierdoor houdt u tijd over voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen uw organisatie.

We ondersteunen u gedurende het hele proces, vanaf de eerste intake, tot aan het behalen van de certificering. Waar u vragen of opmerkingen heeft delen we graag onze kennis over de VCA-certificering en over Arbo en veiligheid in het algemeen met u.

Stappen naar VCA-certificering voor uw organisatie

  • Nulmeting
  • Opzet en implementatie van veiligheidssysteem (aan de hand van VCA-checklist).
  • Interne audit.
  • Aanvraag VCA-certificaat
  • Periodiek onderhoud van het VCA-veiligheidssysteem aan de hand van gespecialiseerde software.

VCA-certificatietraject toegelicht

Stap 1 is een nulmeting op basis van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA). Hier wordt de checklist vergeleken met de manier waarop uw organisatie op dit moment wordt bestuurd. Het is ook tijdens deze stap dat er wordt gekeken welk type VCA-certificering het beste past bij de organisatie.

Stap 2 is de opzet en implementatie van het veiligheidssysteem. Er wordt gekeken naar wat er mist bij de nulmeting, aan de hand waarvan een helder gestructureerd systeem wordt opgezet en vervolgens wordt ingevoerd in de bedrijfsvoering.

Stap 3 is de interne audit. Hierbij wordt het veiligheidssysteem getoetst aan de VCA en aan uw eigen wensen en eisen.

Stap 4 is de aanvraag VCA-certificaat. Er vindt een externe audit plaats door een certificerende organisatie.

Stap 5 is het onderhoud van het gecertificeerde veiligheidssysteem. Hiertoe biedt DPS gespecialiseerde software, die niet alleen de mogelijkheid biedt om het managementsysteem continue te evalueren en te verbeteren, maar ook om meldingen te doen op gebieden die voor uw organisatie van belang zijn.

Virtual support van DPS

DPS biedt niet alleen tijdens het certificeringstraject ondersteuning, maar eventueel ook erna. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van virtual support. Ondersteuning op afstand dus, terwijl u achter de computer zit. Het voordeel hiervan is dat u gericht vragen kunt stellen en wij u gericht kunnen ondersteunen, zodat u precies de hulp krijgt die u nodig heeft en geen extra kracht in hoeft te huren.

Gratis demo software veiligheidssysteem

Ter ondersteuning van het veiligheidssysteem biedt DPS de optie om gespecialiseerde software te leveren die het mogelijk maakt de processen op het gebied van Arbo en veiligheid binnen uw organisatie continue te monitoren en te verbeteren waar mogelijk. Kijk hier voor een gratis demo van onze KAM managementsysteemsoftware.

Informatie aanvragen VCA-certificering

Heeft u vragen met betrekking tot VCA-certificering of het VCA-certificatietraject? Neem telefonisch contact met ons op via 085 833 0088 of mail met info@diksprocesssupport.nl.

Ondersteuning nodig bij dit traject?

  • Vaste contactpersoon.
  • Binnen 24 uur antwoord.
  • Maximale ontzorging.
  • Gratis en vrijblijvend gesprek.
Contact opnemen

Arbo en Veiligheid