Arbo en Veiligheid

Bij DPS willen we onze klanten zo veel mogelijk ontzorgen bij het behalen van een certificering op het gebied van Arbo en veiligheid of bijvoorbeeld het doen van een risico inventaris. We geloven dat de sleutel daartoe ligt bij persoonlijk contact en een flexibele aanpak om waar nodig maatwerk te kunnen leveren.

Lees meer →

Aanbod certificeringen veiligheidssystemen door DPS

Wanneer u geen expert bent op het gebied van Arbo en veiligheid, kan het helaas zeer tijdrovend en ingewikkeld zijn om deze certificering zelfstandig te behalen. Als u met ons het traject van certificering in gaat, nemen wij u tijdens dit proces zo veel mogelijk werk uit handen. Hierdoor houdt u tijd over voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen uw organisatie.

Adviesgesprek aanvragen →

A title

Image Box text

Veiligheidsregels waarborgen

Het invoeren van veiligheidsregels binnen een organisatie is vaak een heel proces. Niet alleen dient er in kaart gebracht te worden waar de veiligheidsrisico’s precies liggen, maar ook de implementatie van de regels en voorschriften verdient de nodige aandacht.

En mocht er in het verleden weinig aandacht zijn besteed aan regels en veiligheidsvoorschriften, dan kan het nuttig zijn om op dat punt voor een cultuuromslag te zorgen. Het invoeren van regels en procedures is stap één. Het voorzien in een veiligheidscultuur met meer aandacht voor veiligheid kan stap twee zijn, die ervoor zorgt dat dat opgestelde regels beter en makkelijker uitgevoerd worden in de praktijk.

Gelukkig zijn er verschillende middelen om u als ondernemer hiermee te ondersteunen. Bij DPS helpen we u graag bij het vinden van de juist wijze (dat kan bijvoorbeeld een certificering voor een veiligheidssysteem zijn of een risico inventaris) om de veiligheid en de bewustwording van mogelijke risico’s bij u op de werkvloer verder te verhogen.

Certificatietraject – de voordelen van DPS

Bij DPS willen we onze klanten zo veel mogelijk ontzorgen bij het behalen van een certificering op het gebied van Arbo en veiligheid of bijvoorbeeld het doen van een risico inventaris. We geloven dat de sleutel daartoe ligt bij persoonlijk contact en een flexibele aanpak om waar nodig maatwerk te kunnen leveren.

Aanbod certificeringen kwaliteitssystemen door DPS

Er zijn verschillende soorten veiligheidsmanagementsystemen op het gebied van Arbo en veiligheid beschikbaar. De VCA* en VCA** certificering zijn bijvoorbeeld gericht op concrete maatregelen, terwijl de ISO 45001 certificering een raamwerk biedt waarbinnen een ondernemer zelf kan kiezen hoe hij de actiepunten in de praktijk wil brengen.

Ons aanbod aan certificeringstrajecten op het gebied van Arbo en veiligheid omvat:

Verder bieden we bij DPS ook ondersteuning aan bij het doen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie, in de vorm van een RI&E rapportage. Deze is verplicht voor iedere onderneming die personeel in dienst heeft en kan een goed startpunt zijn voor een veiligheidssysteem.

Begeleiden certificering – gepersonaliseerde aanpak

Omdat we graag onze klanten leren kennen voordat we het officiële certificeringstraject in gaan, plannen we het liefst eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dit geeft u de kans om ons beter te leren kennen en ons de kans om uw wensen en behoeften beter te begrijpen en zo een passende oplossing voor u te vinden.

Een certificeringstraject via DPS omvat de volgende basisonderdelen:

  • Intakegesprek
  • Opstellen actieplan.
  • Implementatie van het actieplan.
  • Certificering door een officiële instantie.
  • Nazorg door DPS.