ISO 14001 certificering behalen met DPS

Wanneer u geen expert bent op het gebied van duurzaamheid en milieu kan het helaas zeer tijdrovend en ingewikkeld zijn om de ISO 14001 certificering zelfstandig te behalen. Wij nemen u tijdens dit proces zo veel mogelijk werk uit handen. Hierdoor houdt u tijd over voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen uw organisatie. Interesse? Vraag uw gratis adviesgesprek aan.

  • U wordt dezelfde dag teruggebeld
  • Telefonische inventarisatie met één van onze experts
  • Uw huidige situatie & kansen in kaart gebracht

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact op.

Geheel vrijblijvend

Wij nemen binnen één werkdag contact met u op voor het afstemmen van de wensen zodat wij een passende oplossing kunnen bieden.

We ondersteunen u gedurende het hele proces, vanaf de eerste intake, tot aan het behalen van de certificering. Waar u vragen of opmerkingen heeft delen we graag onze kennis over de ISO 14001 certificering en over duurzaamheid en milieu in het algemeen met u.

Adviesgesprek aanvragen →

Informatie over het ISO 14001 certificaat

Door het behalen van een ISO 14001 certificaat kan een onderneming laten zien dat er in de bedrijfsvoering duurzaam met het milieu wordt omgegaan. Er wordt voldaan aan de wetgeving omtrent milieu (denk bijvoorbeeld aan de Wet Milieubeheer en het daarop gebaseerde Activiteitenbesluit Milieubeheer) maar er wordt ook verder gekeken dan wettelijke verplichtingen alleen.

Een onderneming die ISO 14001 gecertificeerd is, wil duurzaamheid structureel doorvoeren binnen alle betrokken afdelingen, door op een manier te werken die nu en in de toekomst milieubestendig is. ISO 14001 geeft het raamwerk dat nodig is om aan de milieuwetgeving te voldoen. Het is aan de onderneming om daar in de praktijk concrete invulling aan te geven.

Het komt voor dat opdrachtgevers alleen samen willen werken met partijen die een ISO 14001 certificering hebben behaald. Een ISO 14001 certificering zorgt dus niet alleen voor het verhogen van de duurzaamheid van een organisatie, maar is ook commercieel gezien interessant.

De winst zit hem niet alleen in het potentieel binnenhalen van opdrachten, maar vaak ook in besparingen die duurzaam werken met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van energiezuinige verlichting of het terugbrengen van verpakkingsmateriaal. Bovendien heeft de verduurzaming van een organisatie vaak een groener en meer positief imago tot gevolg.

Om het ISO 14001 certificaat te behalen, dient er een milieumanagementsysteem, of milieusysteem opgezet en ingevoerd te worden binnen een organisatie. Vervolgens wordt het systeem getoetst door een officiële instantie, waarna het certificaat afgegeven wordt.

De ISO 14001 certificering is bruikbaar alle ondernemingen in Nederland, zolang ze volgens de Wet Milieubeheer (WM) een “inrichting” zijn. Feitelijk vallen de meeste onderneming daaronder, zolang ze bedrijfsmatig op één plaats activiteiten ontplooien.

Er wordt in het Activiteitenbesluit Milieubeheer onderscheid gemaakt tussen drie typen ondernemingen, waarop verschillende verplichtingen van toepassing zijn.

Type A inrichtingen: lichte milieubelastende activiteiten, zoals kantoren, banken, scholen, verpleeghuizen en kappers

Type B inrichtingen: aanzienlijk milieubelastende activiteiten, zoals garagebedrijven, jachthavens en ziekenhuizen

Type C inrichtingen: milieubelastende activiteiten op grote schaal, zoals elektriciteitscentrales en vuilverbrandingsovens.

Alle bovengenoemde typen inrichtingen dienen dus te voldoen aan de Wet Milieubeheer, maar de precieze verplichten hangen af van het type onderneming en de impact op het milieu.

Het eerdergenoemde milieu-managementsysteem omvat regels, processen en maatregelen die opgetekend worden en daarna worden geïmplementeerd binnen de verschillende afdelingen van een organisatie. Aan de hand van dit systeem wordt een bedrijfsvoering opgezet die zorg draagt voor het creëren van een duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering die voldoet aan de wettelijke milieueisen.

CSC Beton certificering

A title

Image Box text

Virtual support van DPS

DPS biedt niet alleen tijdens het certificeringstraject ondersteuning, maar eventueel ook erna. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van virtual support. Ondersteuning op afstand dus, terwijl u achter de computer zit. Het voordeel hiervan is dat u gericht vragen kunt stellen en wij u gericht kunnen ondersteunen, zodat u precies de hulp krijgt die u nodig heeft en geen extra kracht in hoeft te huren.

Gratis demo kwaliteitsmanagementsoftware

Ter ondersteuning van het milieu managementsysteem biedt DPS de optie om gespecialiseerde software te leveren die het mogelijk maakt de processen op het gebied van duurzaamheid en milieu binnen uw organisatie continue te monitoren en te verbeteren waar mogelijk. Kijk hier voor een gratis demo van onze KAM managementsysteemsoftware.

Stappen naar ISO 14001 certificering

Direct starten? Vraag een adviesgesprek aan.