DPS

ISO 14001 Certificering

Wat is het doel van het ISO 14001 certificaat? Door het behalen van een ISO 14001 certificaat kan een onderneming laten zien dat er in de bedrijfsvoering duurzaam met het milieu wordt omgegaan. Er wordt voldaan aan de wetgeving omtrent milieu (denk bijvoorbeeld aan de Wet Milieubeheer en het daarop gebaseerde Activiteitenbesluit Milieubeheer) maar er wordt ook verder gekeken dan wettelijke verplichtingen alleen.

Een onderneming die ISO 14001 gecertificeerd is, wil duurzaamheid structureel doorvoeren binnen alle betrokken afdelingen, door op een manier te werken die nu en in de toekomst milieubestendig is. ISO 14001 geeft het raamwerk dat nodig is om aan de milieuwetgeving te voldoen. Het is aan de onderneming om daar in de praktijk concrete invulling aan te geven.

Het komt voor dat opdrachtgevers alleen samen willen werken met partijen die een ISO 14001 certificering hebben behaald. Een ISO 14001 certificering zorgt dus niet alleen voor het verhogen van de duurzaamheid van een organisatie, maar is ook commercieel gezien interessant.

De winst zit hem niet alleen in het potentieel binnenhalen van opdrachten, maar vaak ook in besparingen die duurzaam werken met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van energiezuinige verlichting of het terugbrengen van verpakkingsmateriaal. Bovendien heeft de verduurzaming van een organisatie vaak een groener en meer positief imago tot gevolg.

Hoe krijg ik een ISO 14001 certificering?

Om het ISO 14001 certificaat te behalen, dient er een milieumanagementsysteem, of milieusysteem opgezet en ingevoerd te worden binnen een organisatie. Vervolgens wordt het systeem getoetst door een officiële instantie, waarna het certificaat afgegeven wordt.

Voor wie is ISO 14001 certificering bedoeld?

De ISO 14001 certificering is bruikbaar alle ondernemingen in Nederland, zolang ze volgens de Wet Milieubeheer (WM) een “inrichting” zijn. Feitelijk vallen de meeste onderneming daaronder, zolang ze bedrijfsmatig op één plaats activiteiten ontplooien.

Er wordt in het Activiteitenbesluit Milieubeheer onderscheid gemaakt tussen drie typen ondernemingen, waarop verschillende verplichtingen van toepassing zijn.

Type A inrichtingen: lichte milieubelastende activiteiten, zoals kantoren, banken, scholen, verpleeghuizen en kappers

Type B inrichtingen: aanzienlijk milieubelastende activiteiten, zoals garagebedrijven, jachthavens en ziekenhuizen

Type C inrichtingen: milieubelastende activiteiten op grote schaal, zoals elektriciteitscentrales en vuilverbrandingsovens.

Alle bovengenoemde typen inrichtingen dienen dus te voldoen aan de Wet Milieubeheer, maar de precieze verplichten hangen af van het type onderneming en de impact op het milieu.

Hoe werkt een ISO 14001 milieusysteem?

Het eerdergenoemde milieu-managementsysteem omvat regels, processen en maatregelen die opgetekend worden en daarna worden geïmplementeerd binnen de verschillende afdelingen van een organisatie. Aan de hand van dit systeem wordt een bedrijfsvoering opgezet die zorg draagt voor het creëren van een duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering die voldoet aan de wettelijke milieueisen.

DPS als partner bij het ISO 14001 certificeringstraject

Wanneer u geen expert bent op het gebied van duurzaamheid en milieu kan het helaas zeer tijdrovend en ingewikkeld zijn om deze certificering zelfstandig te behalen.

Als u met ons het traject van certificering in gaat, nemen wij u tijdens dit proces zo veel mogelijk werk uit handen. Hierdoor houdt u tijd over voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen uw organisatie.

We ondersteunen u gedurende het hele proces, vanaf de eerste intake, tot aan het behalen van de certificering. Waar u vragen of opmerkingen heeft delen we graag onze kennis over de ISO 14001 certificering en over duurzaamheid en milieu in het algemeen met u.

Stappen naar ISO 14001 certificering

  • Nulmeting.
  • Opzet en implementatie van het milieu managementsysteem (aan de hand van ISO 14001 norm)
  • Interne audit.
  • Directiebeoordeling.
  • Aanvraag ISO 14001 certificaat.
  • Periodiek onderhoud van het ISO 14001 gecertificeerde veiligheidssysteem aan de hand van gespecialiseerde software.

ISO 14001 certificatietraject toegelicht

Stap 1 is een nulmeting op basis van de ISO 14001 norm. Hier wordt van de norm vergeleken met de manier waarop uw organisatie op dit moment wordt bestuurd. Wat aanwezig is en functioneert, kan worden gebruikt en wat niet aanwezig is, moet worden aangevuld, zodat een compleet systeem ontstaat.

Stap 2 is de opzet en implementatie van het milieu managementsysteem. Er wordt gekeken naar wat er mist bij de nulmeting, aan de hand waarvan een helder gestructureerd systeem wordt opgezet en vervolgens wordt ingevoerd in de bedrijfsvoering.

Stap 3 is de interne audit. Hierbij wordt het veiligheidssysteem getoetst aan de ISO 14001 norm en aan uw eigen wensen en eisen.

Stap 4 is de directiebeoordeling. Hierbij wordt de effectiviteit van het veiligheidssysteem beoordeeld door de directie of het management.

Stap 5 is de aanvraag ISO 14001 certificaat. Er vindt een externe audit plaats door een certificerende organisatie.

Stap 6 is het onderhoud van het gecertificeerde milieusysteem. Hiertoe biedt DPS gespecialiseerde software, die niet alleen de mogelijkheid biedt om het systeem continue te evalueren en te verbeteren, maar ook om meldingen te doen op gebieden die voor uw organisatie van belang zijn.

Virtual support van DPS

DPS biedt niet alleen tijdens het certificeringstraject ondersteuning, maar eventueel ook erna. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van virtual support. Ondersteuning op afstand dus, terwijl u achter de computer zit. Het voordeel hiervan is dat u gericht vragen kunt stellen en wij u gericht kunnen ondersteunen, zodat u precies de hulp krijgt die u nodig heeft en geen extra kracht in hoeft te huren.

Gratis demo milieu managementsysteem

Ter ondersteuning van het milieu managementsysteem biedt DPS de optie om gespecialiseerde software te leveren die het mogelijk maakt de processen op het gebied van duurzaamheid en milieu binnen uw organisatie continue te monitoren en te verbeteren waar mogelijk. Kijk hier voor een gratis demo van onze KAM managementsysteemsoftware.

Informatie aanvragen ISO 14001 certificering

Heeft u vragen met betrekking tot ISO 14001 certificering of het ISO 14001 certificatietraject? Neem telefonisch contact met ons op via 085 833 0088 of mail met info@diksprocesssupport.nl.

Ondersteuning nodig bij dit traject?

  • Vaste contactpersoon.
  • Binnen 24 uur antwoord.
  • Maximale ontzorging.
  • Gratis en vrijblijvend gesprek.
Contact opnemen

Duurzaamheid & Milieu