zonnepanelen park in een landschap met gras

Duurzaamheid & Milieu

Duurzaamheid is het zuinig omgaan met de beschikbare hulpbronnen, zodat er niet alleen nu maar ook voor de latere generaties voldoende beschikbaar zijn. Breder gesteld is het ondernemen op een manier die rekening houdt met mensen en hun leefomgeving op een manier die ook toekomstbestendig is.

Lees meer →

Aanbod certificeringen managementsystemen door DPS

Met duurzaam ondernemen wordt er verder gekeken dan alleen het milieu. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen houdt een onderneming rekening met zaken die de hele maatschappij aan gaan. Naast het milieu kunnen dit bijvoorbeeld zaken zijn als arbeidsomstandigheden, energieverbruik en het delen van informatie met stakeholders.

Adviesgesprek aanvragen →
windmolen park in een gras landschap

A title

Image Box text

Doel van milieumanagement

Het doel van milieumanagement is het beperken van de belasting op het milieu als gevolg van de bedrijfsvoering. Potentieel schadelijke bedrijfsprocessen worden bijvoorbeeld bijgestuurd en het energiegebruik binnen de organisatie wordt waar mogelijk verminderd. Milieumanagement is een continu proces van proces van meten en bijsturen dat invloed heeft op alle afdelingen binnen een organisatie.

Hoe helpt een managementsysteem?

Een managementsysteem is een soort handboek met regels, processen en maatregelen die u implementeert en toe past op uw bedrijfsvoering. Door een certificering te halen voor een managementsysteem op het gebied van duurzaam ondernemen laat u zien dat u officieel voldoet aan de norm die gesteld wordt..

Certificatietraject – de voordelen van DPS

Bij DPS willen we onze klanten zo veel mogelijk ontzorgen bij het behalen van een certificering. We geloven dat de sleutel daartoe ligt bij persoonlijk contact en een flexibele aanpak om waar nodig maatwerk te kunnen leveren.

Aanbod certificeringen

Er zijn verschillende soorten managementsystemen op het gebied van duurzaamheid en milieu beschikbaar, die gericht zijn op uiteenlopende gebieden. Naast het milieu zijn deze bijvoorbeeld gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen of het terugbrengen van de CO2 uitstoot.

Ons aanbod aan certificeringstrajecten voor managementsystemen op het gebied van duurzaamheid en milieu omvat:

Begeleiden certificering – gepersonaliseerde aanpak

Omdat we graag onze klanten leren kennen voordat we het officiële certificeringstraject in gaan, plannen we het liefst eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dit geeft u de kans om ons beter te leren kennen en ons de kans om uw wensen en behoeften beter te begrijpen en zo een passende oplossing voor u te vinden.

Een certificeringstraject via DPS omvat de volgende basisonderdelen:

  • Intakegesprek
  • Opstellen actieplan.
  • Implementatie van het actieplan.
  • Certificering door een officiële instantie.
  • Nazorg door DPS