ISO 9001 checklist

Het ISO 9001 certificaat is wereldwijd een van de belangrijkste normen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Dankzij dit soort certificaten is kwaliteit meetbaar, beheersbaar en controleerbaar. Om u hiervoor te certificeren moet u een aantal stappen doorlopen. Hoe het ISO 9001 certificeringstraject eruitziet verschilt per bedrijf. Echter kunnen we u wel een idee geven van welke aspecten onderdeel zijn van de ISO 9001 checklist. Zo creëren we voor u een goede houvast. 

ISO 9001 certificering en checklist

Onderdelen van de ISO 9001 checklist

De onderstaande ISO 9001 checklist geeft de belangrijkste van het ISO 9001 certificeringstraject weer:

 • Scope vaststellen & draagvlak creëren – Allereerst moet gezamenlijk de scope worden vastgesteld door het management. Hierbij bakenen zij heel concreet af welke onderdelen gaan vallen onder het nieuwe kwaliteitssysteem en welke niet. Ook de KAM Coördinator of KAM Adviseur heeft hierbij een belangrijke rol. 
 • ISO 9001 kwaliteitsbeleid vaststellen – In deze stap wordt het kwaliteitsbeleid vastgesteld. De organisatie bespreekt hierin wat kwaliteit inhoudt en wat klanten bijvoorbeeld van haar mogen verwachten. Daarnaast onderzoekt de organisatie welke zaken succesvol zijn en hoe deze is vertaald naar kernwaarden.
 • Projectplan maken – Nu de scope en het kwaliteitsbeleid zijn vastgesteld is het tijd voor het projectplan. De organisatie maakt een projectplan om de gestelde doelen te behalen. In dit projectplan wordt duidelijk welke mensen, middelen en methodes er nodig zijn.
 • GAP-analyse identiteit – Vervolgens wordt er een GAP-analyse uitgevoerd tussen de huidige en nieuwe situatie. Bij de GAP-analyse onderzoekt men welke kloof (Engels voor gat) er bestaat tussen de huidige identiteit van de organisatie op het gebied van kwaliteit en de nieuwe identiteit.. Het doel hiervan is vinden welke verbeterpunten er zijn qua bedrijfsidentiteit.
 • Planning – In deze stap wordt er een planning gemaakt voor alle onderdelen die nog volgen. Denk aan de implementatie van het kwaliteitssysteem en het aanvragen van het ISO 9001 certificaat. 
 • Processen in kaart brengen – In deze stap worden alle processen beschreven, die nodig zijn om producten en diensten te leveren, in het kwaliteitsmanagementsysteem. 
 • Toetsing kwaliteitssysteem – Het kwaliteitssysteem wordt getoetst door een interne audit op hoe effectief het is. Daarbij voert de directie ook een beoordeling uit. In beide gevallen wordt gekeken of de geformuleerde doelen zijn behaald met het kwaliteitssysteem.
 • Certificeren ISO 9001 – Het certificaat kan worden behaald bij een instelling die hiervoor bevoegd is. Dit noemen we ook wel de externe audit.

Als u succesvol door de externe audit heen bent, ontvangt u het certificaat. Hierna is het aan te raden om uw kwaliteitssysteem periodiek te onderhouden, zodat u het certificaat zonder problemen kunt behouden. 

Wilt u aan de slag met het ISO 9001 certificaat? Diks Process Support kan u hierbij ondersteunen. Wij hebben veel ervaring met ISO 9001 certificeringstrajecten. We denken graag met u mee tijdens een vrijblijvend adviesgesprek

Adviesgesprek aanvragen

Geheel gratis en vrijblijvend!

Laat uw gegevens achter en we benaderen u voor een passend traject.

 • Snelle doorlooptijd
 • Jarenlange ervaring
 • Meetbaar succes
 • Praktische ondersteuning
Adviesgesprek aanvragen

Bekijk ook onze andere begrippen

Terug naar begrippenlijst