Wat is de ISO 26000?

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het is bedoeld om organisaties aan te moedigen om hun impact op het milieu en de samenleving te beoordelen. ISO 26000 is geen certificeerbare norm, u moet het zien als rode draad. Eén die voor veel organisaties interessant is.

Voor wie is de ISO 26000?

Elke organisatie, ongeacht grootte of locatie, kan baat hebben bij ISO 26000. In het bijzonder bedrijven die meer dan 500 personen in dienst hebben. Deze moeten namelijk volgens de Europese wetgeving rapporteren over niet-financiële gegevens, zoals sociale betrokkenheid en ethisch gedrag. De ISO 26000 kan hierbij als raamwerk dienen. Daarnaast kan de richtlijn bedrijven helpen energie te besparen. Het stimuleert namelijk het bewustzijn van medewerkers hierover en motiveert energie-efficiënte maatregelen te implementeren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan daarnaast zorgen voor een betere reputatie van uw bedrijf. U heeft hiermee dus een streepje voor op de concurrent. Tot slot richt de ISO 26000 zich op het creëren van een positieve werkomgeving, wat kan leiden tot een hogere productiviteit van medewerkers. De richtlijn bevat dus verschillende onderwerpen, van ethisch gedrag tot milieu. Voor goede implementatie zijn deze geclusterd in zeven principes.

De 7 principes 

Om een maatschappelijk verantwoord beleid te voeren, moet een organisatie zich volgens de ISO 26000 houden aan de volgende punten:

 1. Verantwoordelijkheid. Uw organisatie moet verantwoordelijkheid nemen voor de impact die acties op de samenleving, het milieu en de economie hebben. Dit betekent ook acties ondernemen om negatieve gevolgen te voorkomen en positieve bijdragen te leveren.
 2. Transparantie. Organisaties moeten transparant zijn over het beleid, de doelen en de resultaten van hun manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 3. Ethiek. Volgens de richtlijnen moet uw organisatie ethisch bedrag bevorderen en naleven. Denk aan eerlijk zakendoen en mensenrechten respecteren.
 4. Betrokkenheid van belanghebbenden. Organisaties moeten met belanghebbenden in gesprek gaan over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 5. Consumentenbelangen. Volgens de richtlijn moeten organisaties de belangen van consumenten respecteren. Denk hierbij aan de veiligheid van producten en het verstrekken van eerlijke informatie.
 6. Mensenrechten. Organisaties moeten mensenrechten respecteren, waaronder bijvoorbeeld het voorkomen van discriminatie, uitbuiting en dwangarbeid.
 7. Duurzame ontwikkeling. Uw organisatie dient bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Dit houdt in dat u rekening moet houden met de gevolgen van uw activiteiten en moet streven naar een goed evenwicht op lange termijn.
 8.  

Zelfverklaring van ISO 26000

Zoals eerder beschreven is ISO 26000 geen certificaat. Wel kan een bedrijf via een zelfverklaring aantonen dat zij de richtlijnen hiervan volgen. Kiest u hiervoor, dan moet u een ‘self- assessment’ uitvoeren op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. U dient dan een inventarisatie te maken van wat uw organisatie doet en waar u naar streeft. Is deze verklaring af? Dan kan deze gepubliceerd worden op het platform van ISO 26000. Op dit platform kunt u dan aantonen dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt. Weet u niet waar te beginnen? Geen probleem, Diks Process Support kan u hierbij helpen. Vraag een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan, dan kijken we samen naar de mogelijkheden!

Adviesgesprek aanvragen

Geheel gratis en vrijblijvend!

Laat uw gegevens achter en we benaderen u voor een passend traject.

 • Snelle doorlooptijd
 • Jarenlange ervaring
 • Meetbaar succes
 • Praktische ondersteuning
Adviesgesprek aanvragen

Bekijk ook onze andere begrippen

Terug naar begrippenlijst