Wat is de Arbowet?

De arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een wet waarmee het kabinet de gezondheid van werknemers wil verbeteren. In deze wet staat dat iedere werknemer recht heeft op een veilige en gezonde werkplek.  De werkgever moet hiervoor zijn werknemers onder andere beschermen tegen arbeidsongevallen of beroepsziektes. De arbeidsrisico’s verschillen per vakgebied. Het is aan de werkgever om te bepalen hoe ze deze doelstellingen wil bereiken. De Arbowet kunt u zien als een kader: u bent verplicht de wet na te leven, maar u mag er tot op zekere hoogte zelf de invulling aan geven.

Wat zijn de eisen binnen de Arbowet?

Volgens deze wet moet u een arbeidsomstandighedenbeleid ontwikkelen en uitvoeren. Dat houdt in dat u maatregelen treft die de gezondheid van werknemers waarborgen. Situaties die een gevaar vormen moet u tegengaan: een apparaat dat veel lawaai maakt, vervangt u bijvoorbeeld door eentje die stiller is. Daarnaast richt u werkplekken en werkmethoden in op basis van de persoonlijke eigenschappen van de werknemer. U bent verplicht monotoon werk of werk dat tempo gebonden is zo veel mogelijk te voorkomen en beperken. Dit alles draagt bij aan een betere gezondheid. Een aantal andere verplichtingen binnen de arbeidsomstandighedenwet zijn:

 • Werknemers voorlichten over beschermingsmiddelen
 • Werknemers informeren over hoe u zult handelen bij situaties waar agressie, geweld of seksuele intimidatie voorkomt
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten melden en registreren
 • Ziekteverzuimbeleid voeren en werknemers de ruimte geven een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.
 • Een preventiemedewerker binnen het bedrijf hebben
 • Afspraken maken met samenwerkende bedrijven
 • Een bedrijfsnoodplan hebben
 • Minimaal één keer per jaar de ontruimingsoefening doen

Tot slot bent u volgens de Arbowet verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te doen. Dit kan helaas zeer tijdrovend en ingewikkeld zijn om uit te voeren, maar daar kunnen wij u gelukkig mee ontlasten.

Hulp nodig bij de arbeidsomstandighedenwet?

Wilt u aan de slag met de arbeidsomstandighedenwet, maar weet u niet waar u moet beginnen? Of heeft u geen tijd om een dergelijk plan op te zetten? Diks Process Support heeft veel ervaring op het gebied van Arbo en veiligheid. Wij ontzorgen u hier daarom graag mee. Dit zou kunnen via interim support, waarbij een van onze specialisten tijdelijk intern bij uw organisatie komt meekijken. Een andere optie is via Virtual Support. Deze optie heeft lagere kosten doordat we bij Virtual Support ondersteuning op afstand kunnen bieden. Heeft u daarnaast nog geen BHV’er op de werkvloer? DPS is ook gecertificeerd in het bieden van BHV-trainingen op maat. Vraag gerust een vrijblijvend adviesgesprek aan. Wij helpen u graag verder!

Adviesgesprek aanvragen

Geheel gratis en vrijblijvend!

Laat uw gegevens achter en we benaderen u voor een passend traject.

 • Snelle doorlooptijd
 • Jarenlange ervaring
 • Meetbaar succes
 • Praktische ondersteuning
Adviesgesprek aanvragen

Bekijk ook onze andere begrippen

Terug naar begrippenlijst