Wat is ISO 14001?

ISO 14001 is een wereldwijd erkende norm voor milieubeheersystemen. Het maakt deel uit van de ISO 14000-standaardfamilie, ontwikkeld door de International Organization for Standardization. Deze norm biedt organisaties een gestructureerd kader om een milieubeheersysteem op te zetten, te implementeren, te onderhouden en voortdurend te verbeteren.

Wat is het doel van ISO 14001?

Het hoofddoel van ISO 14001 is om organisaties te begeleiden bij het identificeren, prioriteren en beheren van hun milieuaspecten en -impact. Het legt een systematische aanpak vast voor milieubeheer, waardoor bedrijven milieuoverwegingen kunnen integreren in hun algehele bedrijfsstrategie en -activiteiten. De norm is van toepassing op organisaties van elke omvang, type en aard van hun activiteiten.

Onderscheid in het Activiteitenbesluit milieubeheer?

Volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer worden bedrijven ingedeeld in drie typen, elk met verschillende verplichtingen:

Type A inrichtingen: lichte milieubelastende activiteiten, zoals kantoren, banken, scholen, verpleeghuizen en kappers.

Type B inrichtingen: aanzienlijk milieubelastende activiteiten, zoals garagebedrijven, jachthavens en ziekenhuizen.

Type C inrichtingen: grootschalige milieubelastende activiteiten, zoals elektriciteitscentrales en vuilverbrandingsovens.

Alle genoemde typen inrichtingen moeten voldoen aan de Wet Milieubeheer, maar de specifieke verplichtingen variëren afhankelijk van het type onderneming en de impact op het milieu.

Stappen naar ISO 14001-certificering?

Nulmeting: Vergelijking van de norm met de huidige bedrijfsvoering om ontbrekende elementen aan te vullen.

Opzet en implementatie: Structurering van het kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de nulmeting en implementatie in de bedrijfsvoering.

Interne audit: Toetsing van het milieubeheersysteem aan de norm en de eigen wensen en eisen.

Directiebeoordeling: Beoordeling van de effectiviteit van het systeem door het management.

Aanvraag certificaat: Externe audit door een certificerende organisatie.

Periodiek onderhoud: Gebruik van gespecialiseerde software, zoals die aangeboden wordt door DPS, om het systeem voortdurend te evalueren en te verbeteren, met meldingen op relevante gebieden.

Na een succesvolle externe audit ontvangt de organisatie het ISO 14001 certificaat. Periodiek onderhoud is essentieel om het certificaat te behouden, en Diks Process Support kan ondersteuning bieden aan organisaties die aan de slag willen met het ISO 14001 certificaat. Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek denken ze graag mee met de specifieke behoeften van de organisatie.

Adviesgesprek aanvragen

Geheel gratis en vrijblijvend!

Laat uw gegevens achter en we benaderen u voor een passend traject.

  • Snelle doorlooptijd
  • Jarenlange ervaring
  • Meetbaar succes
  • Praktische ondersteuning
Adviesgesprek aanvragen

Bekijk ook onze andere begrippen

Terug naar begrippenlijst