Wat is de ISO 45001?

De ISO 45001 is een managementsysteem voor gezond en veilig werken. Met dit systeem kunt u gevaren en risico’s op de werkvloer identificeren en evalueren om deze vervolgens aan te pakken. Hoe zit dat precies?

ISO 45001

Wat houdt de norm in?

Het doel van de ISO 45001 is u helpen om een systematische aanpak te implementeren waarmee u ongevallen, verwondingen en gezondheidsrisico’s op de werkplek voorkomt. Hiermee kunt u een veilige en gezonde werkcultuur creëren. De basis van de norm is de zogenoemde plan-do-check-act cyclus (PDCA). Hierbij ligt de focus op de continue verbetering van uw organisatie. In het onderdeel ‘plan’ kijkt u naar de huidige werkzaamheden. Hoe kunt u deze verbeteren? Welke doelstellingen kunt u hierbij formuleren? Oftewel: in deze fase wordt er een plan van aanpak gemaakt. Wanneer deze op tafel ligt, kunt u deze in de do-fase gaan uitvoeren. Hierbij komt u vanzelf terecht in de check-fase. Want meten is weten! U analyseert de resultaten en toetst de doelstellingen die u geformuleerd heeft. Gaat het beter dan voorheen? Waar moet u meer aandacht aan besteden? In de laatste fase, de act, gaat u hier dieper op in. In deze fase optimaliseert u het plan. Bij de resultaten heeft de norm als eis dat er gekeken wordt naar de beheersing van de risico’s, het voldoen aan de wet- en regelgeving en het continu verbeteren van de prestaties.

Waarom ISO 45001?

ISO 45001 draagt bij aan een veiligere werkomgeving. Niet alleen medewerkers verwachten dat u dit kunt bieden: ook opdrachtgevers/klanten willen dat werkzaamheden binnen goede arbeidsomstandigheden uitgevoerd worden. Werkt u volgens deze erkende norm, dan toont u aan bewust bezig te zijn met goede arbeidsomstandigheden. Dit is een belangrijk onderdeel binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het certificaat is een steeds vaker gevraagde norm. Met het oog op de toekomst kan deze certificering daarom zeer interessant zijn. Diks Process Support kan u hierbij helpen. Vraag dus gerust een adviesgesprek aan.

Is ISO 45001 verplicht?

ISO 45001 is geen verplichte norm. Als werkgever bent u echter wel verplicht om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Hier zijn verschillende wet- en regelgevingen aan verbonden. De ISO 45001 kan helpen te voldoen aan deze wetten en regels.

Adviesgesprek aanvragen

Geheel gratis en vrijblijvend!

Laat uw gegevens achter en we benaderen u voor een passend traject.

  • Snelle doorlooptijd
  • Jarenlange ervaring
  • Meetbaar succes
  • Praktische ondersteuning
Adviesgesprek aanvragen

Bekijk ook onze andere begrippen

Terug naar begrippenlijst