LMRA betekenis

LMRA staat letterlijk voor ‘Laatste Minuut Risico Analyse’ en is een korte risicoanalyse die u uitvoert voordat u begint met werken of zelfs op uw werkplek gaat zitten. Deze methodiek is aardig ingeburgerd bij bedrijven die VCA gecertificeerd zijn. Een LMRA hoeft niet langer dan een minuut te duren. Het uitgangspunt van een LMRA is dat de persoon die hem uitvoert even stilstaat bij de potentiële risico’s en zorgt dat hij of zij de juiste maatregelen neemt om alsnog veilig te kunnen werken. 

man in magazijn bekijk zijn notities

Het doel van LMRA

Het veiligheidsbewustzijn is nog lang niet altijd op orde bij veel bedrijven. Het aantal bedrijfsongevallen is nog steeds aan de hoge kant. Er zijn daarom diverse hulpmiddelen in het leven geroepen, zodat dit cijfer daalt. Denk bijvoorbeeld aan de Veiligheidsladder of een RI&E. Een van de meest toegankelijke hulpmiddelen is de LMRA. Het doel van dit hulpmiddel is om nog even snel een veiligheidshandvat te bieden voordat men begint aan specifieke zaken. Doordat een LMRA zo kort is, wordt deze wat sneller uitgevoerd. Zodra de LMRA is uitgevoerd is een medewerker proactief op zijn werkplek bezig geweest met de (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s en wordt de kans op een ongeval veel kleiner. 

LMRA uitvoeren aan de hand van drie stappen

Het uitvoeren van een Laatste Minuut Risico analyse kan aan de hand van een drietal stappen:

  1. Het beoordelen van de risico’s – Iedere LMRA begin bij een analyse en beoordeling van de (potentiële) risico’s. Hierbij moet u eerst nagaan welke risico’s er allemaal aanwezig zijn. Ga hierbij heel goed na wat u allemaal kan overkomen bij het uitvoeren van een taak of simpelweg bij uw werkplek. Vervolgens moet u nagaan bent voorzien van alle benodigde kennis/informatie. Denk bijvoorbeeld aan of u de vluchtroutes kent en waar de brandblussers staan. Tot slot moet u nog nagaan of er is voldaan aan de nodige voorwaarden om veilig te kunnen werken. Dus hoe is de staat van het materiaal waar u mee werkt of biedt uw veiligheidskleding voldoende bescherming? 
  2. Het bepalen van de maatregelen – Zodra alle risico’s in kaart zijn gebracht en beoordeeld is het tijd om te bepalen welke maatregelen er moeten worden genomen. Het doel is dat deze maatregelen de aanwezige risico’s wegnemen of tenminste aanvaardbaar maken.
  3. Het uitvoeren van de maatregelen – Zijn de maatregelen bepaald? Dan is het tijd om ze uit te voeren. U neemt alle maatregelen die u heeft bepaald, zodat u veilig kunt werken.

Adviesgesprek aanvragen

Geheel gratis en vrijblijvend!

Laat uw gegevens achter en we benaderen u voor een passend traject.

  • Snelle doorlooptijd
  • Jarenlange ervaring
  • Meetbaar succes
  • Praktische ondersteuning
Adviesgesprek aanvragen

Bekijk ook onze andere begrippen

Terug naar begrippenlijst