Hoe ziet het ISO 45001 stappenplan voor certificeren eruit?

Op het gebied van Arbo- en veiligheidsnormen is de ISO 45001 norm een begrip. Steeds meer ondernemers in risicovolle sectoren kiezen ervoor om zich voor deze norm te certificeren. Maar hoe ziet het ISO 45001 stappenplan om te certificeren eruit? Om goed antwoord te kunnen geven op deze vraag, leggen we eerst uit wat het ISO 45001 certificaat precies is. Daarna geven we u een duidelijk en praktisch ISO 45001 stappenplan. Lees gauw verder!

ISO 45001 betekenis

Om te beginnen is ISO een afkorting voor “Internationale Norm van Standaardisatie”. Alle ISO-certificaten zijn dus internationaal erkende normen op allerlei gebieden. Zo is bijvoorbeeld ISO 9001 als norm voor kwaliteit en ISO 14001 als norm voor duurzaamheid en milieu. Naast deze bekende ISO-normen zijn er nog duizenden anderen.

In het geval van ISO 45001 gaat het om een norm op het gebied van Arbo en veiligheid. Hierbij moet u denken aan eisen en richtlijnen om de arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van medewerkers. Dit is een belangrijk onderwerp, aangezien er jaarlijks nog steeds veel arbeidsongevallen voorkomen. Het is als werkgever dan ook belangrijk om uw personeel in een veilige en gezonde werkomgeving te laten werken. Een veilige werkomgeving, dankzij een ISO 45001 certificering, biedt verschillende voordelen:

  • Minder arbeidsongevallen, dus lagere ziektekosten
  • Lager ziekteverzuim, wat leidt tot een hogere productiviteit
  • Meer opdrachten, aangezien veel certificeringen (waaronder ISO 45001) steeds vaker als harde eis worden gesteld bij het uitkiezen van een onderaannemer. 

man in oranje hesje op een werkplaats

ISO 45001 stappenplan

Om te certificeren voor het ISO 45001 zijn er verschillende stappen die moeten worden doorlopen. DPS heeft voor u het ISO 45001 stappenplan uittekent: 

  1. Nulmeting – De allereerste stap bij vrijwel iedere certificering is de nulmeting, zo ook bij ISO 45001. Tijdens de nulmeting wordt gekeken hoe de organisatie momenteel wordt bestuurd en dit wordt vergeleken met die ISO 45001 norm. Met deze vergelijking wordt duidelijk wat exact nodig is om te komen tot certificering.
  2. Opzet en implementatie van het veiligheidssysteem – Aan de hand van de resultaten die naar voren kwamen uit de nulmeting, wordt er een veiligheidssysteem opgezet en geïmplementeerd. Een veiligheidssysteem is een helder gestructureerd systeem dat alle regels, processen en maatregelen omvat om te voldoen aan de ISO 45001.
  3. Interne audit – De derde stap is het uitvoeren van een interne audit. Tijdens een interne audit wordt het veiligheidssysteem, dat is opgezet in de vorige stap, getoetst aan de ISO 45001 norm. Ook is het belangrijk dat het systeem voldoet aan de wensen en eisen die uw organisatie stelt.
  4. Beoordeling van de directie – Wanneer de interne audit is afgerond, is het tijd voor de directie om een blik te werpen op het veiligheidssysteem. Zo wordt de effectiviteit van het systeem door het management beoordeeld. Zo kunnen er nog aanpassingen worden gedaan indien het management dit nodig acht. 
  5. Aanvraag ISO 45001 certificering – Als alle voorgaande stappen zijn doorlopen kan het ISO 45001 certificaat worden aangevraagd. Er wordt door een certificerende organisatie een externe audit uitgevoerd. Tijdens zo’n audit wordt er kritisch gekeken of aan alle eisen van de norm wordt voldaan. Als dit geval is ontvangt u het certificaat, zo niet dan moet u verbeteringen treffen.

man loopt met tablet in magazijn

Nadat u het certificaat heeft bemachtigd is het van belang om dit te onderhouden. Het kan namelijk zijn dat u over tijd niet meer voldoet aan de eisen van norm, door bijvoorbeeld wijzingen in uw bedrijfsvoering. Dit kunt u voorkomen periodiek onderhoud. Speciaal hiervoor heeft Diks Process Support software om u hierbij te ondersteunen. Deze software maakt het mogelijk om continue het systeem te evalueren en verbeteren. 

DPS als ISO 45001 consultant

Wilt u graag aan de slag met ISO 45001, maar weet u niet zo goed waar te beginnen? Logisch, het kan namelijk complex en tijdrovend certificeringstraject zijn indien u geen expertise heeft op het gebied van Arbo en veiligheid. Gelukkig kan DPS u helpen met het certificeren voor ISO 45001. Wij hebben namelijk veel ervaring als ISO 45001 consultant. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op of vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan en we denken graag met u mee.

Direct bellen Direct bellen