Van het VCA certificaat naar de Veiligheidsladder

Veiligheid en gezondheid op de werkvloer is het belangrijkste wat er is. Vanuit de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) wordt hierop ingezet door verschillende afspraken met elkaar te maken in de keten. De meest bekende is hiervan de VCA-bedrijfscertificaat of de persoonlijke VCA certificaat. Een VCA veiligheidssysteem omvat afspraken, processen en maatregelen die het veiliger moeten maken op de werkvloer. Maar dit zegt niks over, hoe men daadwerkelijk werkt. Op papier kan het kloppen, maar in de praktijk dus niet.

Per 1 januari 2022 heeft de GCVB de ViA (Veiligheid in Aanbesteding) de Safety Cultuur Ladder (Veiligheidsladder) opgenomen als middel om het veiligheidsbewustzijn te meten op de werkvloer. Hoe gaat men binnen de organisatie om op het gebied van veiligheid!

In dit artikel gaan we dieper in op het verschil tussen deze twee systemen en leggen we uit waarom de Veiligheidsladder wellicht belangrijker is dan het VCA certificaat.

Medewerker in een fabriek met een klembord

Het verschil tussen VCA en de Veiligheidsladder

Beide certificaten gaan over veilig gedrag op de werkvloer, er zit echter een verschil in de benadering hiervan. Allereerst vertellen we kort wat ieder systeem inhoudt:

  • Het VCA certificaat (bestaande uit VCA VOL en VCA Basis) staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is heel pragmatisch ingericht. Dit is namelijk een checklist met eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid, die medewerkers helpt om het werk veiliger en gezonder uit te voeren. Ook worden de arbeidsrisico’s hierbij beschreven.
  • De Veiligheidsladder (ook wel de Safety Culture Ladder genoemd) is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en veiligheidscultuur binnen een bedrijf te meten. Dit systeem bestaat uit 5 treden (niveaus), waarbij geldt: hoe hoger de trede, hoe hoger de mate van veiligheidsbewustzijn. 

Het grote verschil tussen beide systemen is dat de VCA certificering zich met name richt op de regels en maatregelen, terwijl de Veiligheidsladder zich meer richt op de mens. Er kan worden gesteld dat de Veiligheidsladder zich meer richt op de intrinsieke motivatie van medewerkers om veilig te werken, terwijl het bij VCA meer draait om extrinsieke motivatie. 

Van VCA naar Veiligheidsladder

Zoals eerder gesteld wordt VCA steeds vaker verplicht gesteld bij aanbestedingen, maar we zien ook steeds vaker dat opdrachtgevers de veiligheidsladder vereisen. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de verplichting vanuit de GCVB. Zij hebben gesteld dat vanaf 1 januari 2022 bedrijven in de bouwketen minimaal niveau trede 2 van het Veiligheidsladder certificaat moeten behalen, mits het bedrijf 5 of meer medewerkers heeft of de contractwaarde hoger is dan €100.000. In andere gevallen wordt het bedrijf vrijgesteld van deze verplichting. 

Veel bedrijven hebben door de verplichting vanuit opdrachtgevers, wellicht het VCA certificaat al in handen. Dit maakt de overstap naar de Veiligheidsladder een stukje makkelijker. U krijgt weliswaar geen vrijstellingen, maar door het behalen van het VCA certificaat is er in de meeste gevallen al een hoger veiligheidsbewustzijn aanwezig binnen de organisatie. De organisatie is immers actief bezig geweest met veilig werken en de potentiële risico’s. 

Het Veiligheidsladder certificaat behalen

Echter bent u er nog niet als u enkel het VCA certificaat op zak heeft. Om uw personeel vanuit intrinsieke motivatie veiliger te laten werken, moet de veiligheidscultuur meestal worden veranderd. Deze stap kan lastig zijn, maar DPS kan u helpen met het behalen van de Veiligheidsladder. Wij hebben veel ervaring met certificeringstrajecten op het gebied van Arbo en veiligheid. Het voordeel van een certificeringspartner is dat u volledig ontzorgd wordt tijdens het volledige traject. Bovendien plannen we naderhand periodiek onderhoud in waardoor u het certificaat kunt behouden. Benieuwd naar de mogelijkheden? Plan vrijblijvend een adviesgesprek in en wij denken graag met u mee.

Direct bellen Direct bellen