Geen RI&E of plan van aanpak? Pas op voor een boete tot wel €4.500

De verplichte Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) is niets nieuws. Al tientallen jaren is iedere werkgever verplicht om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te inventariseren en evalueren. Echter gebeurt dit nog steeds zeer ondermaats. Wist u dat slechts 50% van de wettelijk verplichte bedrijven een RI&E heeft uitgevoerd. Dit blijkt uit een onderzoek van de branchevereniging van het ministerie van Sociale zaken. 

Het kabinet heeft er genoeg van dat werkgevers zo laks omgaan met de veiligheid en gezondheid van het personeel. Om deze reden is er in 2019 een wetswijziging doorgevoerd die de inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het recht geeft om boetes op te leggen aan werkgevers die geen RI&E hebben of plan van aanpak hiervoor. 

RI&E boete

Waar u vroeger eerst een waarschuwing kreeg als het RI&E ontbrak, kunt u sinds de wetswijziging directe boetes verwachten. En deze boete is behoorlijk. Zo geldt voor het ontbreken van een RI&E een boete van maximaal €4.500. Dit was voorheen €3.000.

Voor het ontbreken van een plan van aanpak (onderdeel van RI&E) geldt een boete van maximaal €3.000. Dit was vroeger maximaal €750. In een plan van aanpak staat wat de organisatie gaat doen aan de gevaren en risico’s die voortvloeien uit een RI&E. Beiden zijn een veelvoud van de gemiddelde investering voor een gedegen RI&E. 

Voordelen RI&E

Wat veel bedrijven niet inzien is dat een RI&E een waardevolle investering is. Het heeft veel voordelen voor uw bedrijf. Wanneer u de risico’s goed heeft geïnventariseerd, kunt u beter garanderen dat uw personeel gezond is en blijft. Dit kan ertoe leiden dat het ziekteverzuim onder uw werknemers lager wordt, wat uiteindelijk zorgt voor meer efficiëntie op de werkvloer en beter gemotiveerde werknemers. 

Naast al het bovenstaande laat u ook aan (potentiële) klanten en werknemers zien dat u het welzijn van uw personeel serieus neemt. Het voordeel voor klanten is dat uw imago als positief ervaren kan worden, iets wat in de huidige maatschappij steeds belangrijker wordt. Hoewel een positief imago betreft veiligheid voor klanten belangrijk is, zal dit voor toekomstige werknemers nog belangrijker zijn. Het gaat uiteindelijk om hun veiligheid.

RI&E met plan van aanpak voor uw bedrijf?

Wilt u graag een RI&E uitvoeren met een plan van aanpak uitvoeren voor uw bedrijf? Slimme keuze. Diks Process Support kan u hierbij ondersteunen. U kunt vrijblijvend contact opnemen en wij zullen u zoveel mogelijk ontzorgen tijdens het RI&E traject. 

Gedurende zo’n traject gaan we eerst de risico’s samen met u inventariseren. We kijken dan gezamenlijk naar de risico’s bij verschillende soorten werkzaamheden. Vervolgens evalueren we wat de grootste werk gerelateerde risico’s zijn. Aan de hand van deze evaluatie wordt er een plan van aanpak opgesteld in de vorm van concrete maatregelen. Deze worden eventueel door een arbodienst of Arbodeskundige getoetst. Tot slot worden de maatregelen uit het PVA doorgevoerd. 

Door het traject aan te gaan kunt u niet alleen boetes, maar nog belangrijker: ongevallen bij uw medewerkers voorkomen. Zij zijn tenslotte degene die uw bedrijf dragen. Meer veiligheid op de werkvloer kunt u, naast een RI&E, ook realiseren via diverse veiligheidscertificaten. DPS is ook gespecialiseerd in de VCA-certificering, de ISO 45001-certificering of de veiligheidsladder.

Direct bellen Direct bellen