Is een RI&E verplicht voor mijn organisatie?

Inventariseer de gezondheidsrisico’s, het welzijn en de veiligheid van je medewerkers; iedere veiligheidskundige zal dit beamen. Daarom is het als werkgever of ondernemer ook van belang dat de inventarisatie daarvan goed en volgens de wet uitgevoerd wordt. Maar, is het ook verplicht? Daar gaan we in dit artikel verder op in. Daarnaast leggen we uit wat RI&E inhoudt, wat het voor uw bedrijf kan betekenen en hoe Diks Process Support u kan helpen.

RI&E betekenis

Allereerst staat RI&E voor Risico-Inventarisatie & Evaluatie. Door middel van een RI&E kunt u gezondheidsrisico’s, het welzijn en de veiligheid van je medewerkers in kaart brengen. Het in kaart brengen van een RI&E valt onder met het maken van een plan van aanpak. Hierin staat beschreven hoe een organisatie in de praktijk om gaat met de risico’s en gevaren die uit de RI&E naar voren zijn gekomen. 

RI&E is echter meer dan een (verplichte) rapportage, het draagt namelijk bij aan een gezonde en veilige onderneming. Doordat de rapportage zich focust op het verkleinen van risico’s op het gebied van Arbo ontstaat er een gezonder bedrijf. Voor u als werkgever of ondernemer dient de rapportage een hulpmiddel om het veiligheidsgedrag van uw medewerkers te meten en te verbeteren. Kortom, de RI&E is het fundament van uw beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Is RI&E verplicht?

In principe is iedere werkgever met personeel volgens de wet verplicht om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te evalueren en te inventariseren. Echter komt uit recent onderzoek van brancheverenigingen en het ministerie van Sociale Zaken naar voren dat slechts de helft van de wettelijk verplichte bedrijven een RI&E uitgevoerd heeft. Van deze 50% mist 40% nog veel risico’s, het RI&E is in dat geval dus niet goed uitgevoerd. Het gevaar is dan dat risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkvloer over het hoofd gezien worden. Er is dan dus geen plan van aanpak om die risico’s weg te nemen.  

Het meest zorgelijke resultaat uit het onderzoek is dat zeker 70% van de bedrijven die geen RI&E uitgevoerd hebben niet weten dat het verplicht is. Het gevolg hiervan is dat (ondanks initiatieven vanuit de overheid en het bedrijfsleven) het aantal arbeidsongevallen al jaren stijgt. Zo gebeuren er jaarlijks 1700 ongevallen bij handels- en productiebedrijven in Nederland, hiervan wordt zo’n 15% als ernstig beschouwd. Organisaties die gezondheids- en veiligheidsrisico’s niet of nauwelijks in kaart hebben gebracht, lopen een grotere kans op arbeidsongevallen en gevaren op het werk. Hierdoor is het belangrijk dat een RI&E (goed) uitgevoerd wordt. RI&E vormt namelijk de basis voor een gezonde en veilige werkomgeving. 

Hoe DPS u kan helpen met RI&E

Vaak komt het voor dat bedrijven die wettelijk verplicht zijn om een RI&E uit te voeren geen expert op dit gebied in huis hebben. Als werkgever kan het ook zeer tijdrovend en ingewikkeld zijn om het zelf uit te zoeken, uit te voeren en te laten toetsen. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat in 40% van de gevallen de RI&E van een bedrijf niet goed uitgevoerd is, de oorzaak hiervan: het gebruik aan expertise. Daarom is het belangrijk om een expert mee te nemen in dit proces, DPS kan u daarbij helpen.

Wanneer u gebruik wenst te maken van de expertise van DPS wordt u meegenomen in het RI&E traject. Daarnaast nemen wij tijdens het proces zoveel mogelijk werk uit handen. Hierdoor houdt u tijd over voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen uw organisatie. Wij ondersteunen u gedurende het gehele proces, vanaf een eerste gesprek tot aan de wettelijke goedkeuring van de RI&E. Heeft u vragen over dit traject, over hoe wij u kunnen helpen of andere vragen rondom RI&E? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. 

Is uw vraag niet helemaal beantwoord en bent u toch nog benieuwd of RI&E verplicht is voor uw bedrijf? Doorloop de afbeelding hieronder of neem contact met ons op.

Direct bellen Direct bellen