Zonnepaneelinstallatie? Voorkom ongeval

“Er worden te weinig veiligheidsmaatregelen genomen om een val te voorkomen.” Dat zei de Nederlandse Arbeidsinspectie tegen RTV Utrecht nadat er weer een zonnepaneelinstallateur van het dak viel. In Lexmond is zo’n val een installateur zelfs fataal geworden. Een dergelijk ongeval wilt u bij een zonnepaneelinstallatie uiteraard voorkomen. Dat roept de vraag op: hoe zorgt u voor een veilige werkplek?
dakdekker aan het werkt op dak

Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Installateurs moeten in rap tempo zonnepanelen leggen en dat gaat niet zonder risico’s. Begin bij een zonnepaneelinstallatie daarom altijd met een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Hierbij brengt u in kaart welke risico’s de installateurs lopen bij het leggen van zonnepanelen. Schrijf deze risico’s op en laat ze toetsen door een Arbodeskundige. Maar met alleen het beschrijven van de risico’s bent u er nog niet. Want hoe gaat u er in de praktijk mee om? Hoe zorgt – of gaat u ervoor zorgen – dat een installateur niet valt? Onderdeel van de RI&E is daarom ook een plan van aanpak. Het hebben van een RI&E is volgens de Arbowet verplicht voor ondernemingen met personeel. Hierin wordt duidelijk wat de maatregelen zijn die u treft om de risico’s bij het leggen van zonnepanelen te verminderen. Lees hier meer over de RI&E en hoe Diks Process Support u hierbij kan helpen.

Veiligheidsbeleid bij een zonnepaneelinstallatie

Heeft u een RI&E opgesteld? Dan is het een kwestie van een sterk veiligheidsbeleid uitvoeren. De richtlijnen die u heeft bedacht voor veilig werken moet iedereen binnen het bedrijf opvolgen en uiteraard begrijpen. Zorg er daarom voor dat u deze vastlegt in een document dat voor iedereen toegankelijk is. Licht uw werknemers goed in over beschermingsmiddelen die onmisbaar zijn. Denk hierbij aan helmen, handschoenen, veiligheidsschoenen, veiligheidsbrillen, gehoorbescherming en beschermende kleding. Weet iedere werknemer waar deze te vinden zijn en wat het belang ervan is? Controles uitvoeren kan helpen om te onderzoeken of iedere medewerker zich hiervan bewust is en zich hieraan houdt. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Hoe weet u dat de werkplek veilig is?

Om er zeker van te zijn dat de zonnepaneelinstallateurs veilig het dak op gaan, adviseren we u om een VCA bedrijfscertificering te behalen. Deze certificering geeft een concrete invulling aan de maatregelen die u neemt op het gebied van veiligheid. Kiest u hiervoor, is het van belang dat uw medewerkers een VCA persoonscertificering behalen. Voor operationele medewerkers is er het VCA BASIS certificaat. Met dit certificaat op zak zijn zij in staat zonder leidinggevende veilig en gezond te werken. In een training van Diks Process Support krijgen deze medewerkers namelijk kennis over wet- en regelgeving, leren zij onveilige situaties op de werkvloer te herkennen en arbeidsongevallen te voorkomen. De operationeel leidinggevende moet een VCA VOL certificaat behalen. Met dit certificaat krijgt de leidinggevende niet alleen kennis over de bovengenoemde punten, maar leert hij deze ook over te dragen aan het personeel. Ook voor dit certificaat kunt u onze hulp inschakelen.

Zeker zijn van een veilige zonnepaneelinstallatie

Een fatale val bij een zonnepaneelinstallatie klinkt als een ver-van-uw-bed-show, maar kan zonder een juist veiligheidsbeleid zeker voorkomen. Zorg er dus voor dat u dit tot in de puntjes geregeld heeft. Diks Process Support kan u op verschillende manieren ondersteunen. Zowel bij het opstellen van een RI&E als de bedrijfscertificering VCA. Ook kunnen wij een externe preventiemedewerker inschakelen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag gerust een gratis adviesgesprek aan.

Direct bellen Direct bellen