Zo werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie zag afgelopen tijd veel onveilige bouwplaatsen. Bij maar liefst 70 procent van de bouwplaatsen werd de Arbowet overtreden. Het gevolg hiervan was dat bij sommige het werk stilgelegd moesten worden. De Arbeidsinspectie blijft dus streng inspecteren, maar hoe werkt die inspectie? En hoe bereidt u zich op zo’n inspectie voor?

Nederlandse Arbeidsinspectie en RI&E

Om de Arbowet na te kunnen leven, is het hebben van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) verplicht. Dit geldt voor alle bedrijven waar mensen onder gezag werken. Daaronder vallen niet alleen medewerkers in loondienst: ook meewerkende gezinsleden of uitzendkrachten. Meer over de RI&E leest u hierOm geïnventariseerde risico’s aan te pakken, moeten maatregelen in een plan van aanpak beschreven zijn. Om u voor te bereiden op de Nederlandse Arbeidsinspectie moet u daarom allereerst nagaan of u een RI&E heeft. Heeft u die nog niet? Neem dan contact op met Diks Process Support. Heeft u wel een RI&E? Controleer dan of deze actueel is. In de tussentijd kunnen er namelijk allerlei zaken veranderd zijn. Ga dus na of alles nog klopt. Focust u zich liever op andere werkzaamheden, vraag ons dan vooral u dit uit handen te nemen.

De Arbowet en basiscontract arbodienstverlening

Naast de RI&E heeft de Arbowet als verplichting dat u een basiscontract arbodienstverlening heeft. Hierin staat onder andere hoe u de toegang tot een bedrijfsarts heeft geregeld. Ook hierbij geldt weer dat deze gericht is op alle mensen die onder gezag werken. Heeft u geen basiscontract arbodienstverlening? Bel ons gerust. Het kan namelijk vervelende gevolgen hebben als u zich niet houdt aan de Arbowet.

Optreden Nederlandse Arbeidsinspectie bij overtredingen

Wanneer de Nederlandse Arbeidsinspectie ziet dat u de Arbowet overtreedt, kan de inspecteur verschillende maatregelen nemen. Zowel tegen de werkgever als de werknemer. Meestal krijgt de werkgever een boete. De werkgever kan hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. De inspecteur kan er ook voor kiezen een proces-verbaal te maken. Dat kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als de werkgever kinderen onder de twaalf jaar laat werken. Daarnaast kan de inspecteur het werk stilleggen, een dwangsom opleggen, een eis stellen tot naleving van de wet of een officiële waarschuwing geven. Maar ook een werknemer kan straf krijgen. Gebruikt deze bijvoorbeeld de verplichte veiligheidshandschoenen niet? Dan zal diegene gehoord worden en krijgt hij een boete. Hierbij heeft de werknemer twee weken de tijd om te reageren. Welke maatregel de Nederlandse Arbeidsinspectie neemt, hangt af van de zwaarte van de overtreding. Voorkomen is in ieder geval altijd beter dan genezen, dus zorg ervoor dat u de RI&E en het basiscontract arbodienstverlening op orde heeft.

Hulp nodig?

De Arbowet naleven daarmee voldoen aan de Nederlandse Arbeidsinspectie klinkt wellicht simpel, maar er komt een hoop bij kijken. Schroom daarom niet om externe hulp in te schakelen. Diks Process Support heeft veel ervaring op het gebied van veiligheid en kan u onder andere helpen bij het opstellen van een RI&E. Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan.

Direct bellen Direct bellen