Zo onderneemt u maatschappelijk verantwoord

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt in dat u bewust omgaat met mens en milieu. Hiermee kunt u met uw bedrijf een positieve impact maken op de planeet en financiële voordelen behalen. Interessant, maar waar begint u?

Medewerkers en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Medewerkers binnen uw bedrijf spelen een belangrijke rol in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zorg er daarom voor dat u hen een veilige en gezonde werkomgeving biedt. Om dit te realiseren, is het verstandig om een Risico-Inventarisatie en Evaluatie te doen, waarbij u mogelijke veiligheidsrisico’s op de werkvloer identificeert. Daarnaast is het belangrijk dat u diversiteit en inclusie bevordert. Maar ook het stimuleren van opleiding en ontwikkeling is aan te raden. Door hierin te investeren, kunt u streven naar gelijke kansen. U creëert dan een positieve werkcultuur waarin medewerkers hun talenten optimaal kunnen benutten.

MVO? Richt u op de planeet

Naast medewerkers moet u zich binnen MVO op de planeet focussen. Dit houdt in dat u zich houdt aan ecologische richtlijnen. Identificeer hiervoor gebieden binnen uw organisatie waar verbetering behaald kan worden. Beperk bijvoorbeeld uw energieverbruik en scheidt afval. Stimuleer recycling en zorg ervoor dat u productieprocessen zo zuinig mogelijk invult.

Wat doet u met de winst?

De winst die u maakt, moet u op een ethische en verantwoorde manier behalen. Vermijd corruptie, fraude en oneerlijke concurrentie. Misleidende reclames horen ook niet bij MVO. Daarnaast moet u transparant zijn over financiële informatie. Beslissingen over investeringen en financiering moet u op een verantwoordelijke manier maken. Het is belangrijk dat u streeft naar winst op lange termijn, in plaats van alleen op korte termijn. Want naast financiële resultaten moet u ook duurzaamheidsdoelen behalen. Kortom: binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het om het gehele plaatje: de impact van uw bedrijfsactiviteit op de samenleving en het milieu.

Norm maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bovenstaande tips vallen onder een Nederlandse richtlijn, maar er gelden ook internationale normen en waarden. Hierbij kunt u denken aan de ISO 26000. Dit is een richtlijn om een MVO-profiel op te stellen of beleid te ontwikkelen. Organisaties die hiermee aan de slag gaan, gebruiken de MVO-prestatieladder. Dit is een beheersysteem van regels en processen die zorg dragen voor een bedrijfsvoering waarbij nu en in de toekomst rekening gehouden wordt met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om dit managementsysteem volgens de norm op te zetten, moet u gecertificeerd worden. Diks Process Support kan u hierbij helpen. Wilt u aan de slag met maatschappelijk verantwoord ondernemen? Vraag dan gerust een vrijblijvend adviesgesprek aan!

Direct bellen Direct bellen