Dit zijn de belangrijkste ISO 14001 eisen

Overweegt u de certificering ISO 14001? Dan is het verstandig om u hier goed op voor te bereiden. In dit blog leggen we u uit wat de belangrijkste eisen zijn van de ISO 14001 norm.

Wat is de ISO 14001 norm?

Volgens de eisen van ISO 14001 moet een bedrijf kritisch kijken naar hoe het met het milieu omgaat, zoals bij de dingen die het doet, maakt of levert. De grote eis van deze norm is dat bedrijven milieuaspecten identificeren, evalueren, communiceren en documenteren. Wat betekent dat precies?  Net als ISO 9001 – een certificering die gaat over kwaliteitsmanagement – heeft de ISO 14001 norm tien hoofdstukken. In de laatste zeven hoofdstukken worden de eisen benoemd voor de ISO 14001 norm.

Hoofdstuk 4 – Context van de organisatie

Bij de ISO 14001 norm gaat het erom dat uw bedrijf inzicht krijgt in de omgeving waarin zij opereert. Dat wordt gedaan met een stakeholder- en risicoanalyse. Met de stakeholderanalyse bepaalt u wie er allemaal belang hebben bij wat u doet met betrekking tot het milieu, en wat de eisen, wensen en verwachtingen van uw stakeholders zijn. Op basis van deze resultaten voert u een risicoanalyse uit. Daarbij wordt beoordeeld wat de milieurisico’s zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling.

Hoofdstuk 5 – Leiderschap milieumanagementsysteem

Alles valt of staat met goed leiderschap. Daarom is het essentieel dat het management betrokken is bij het milieumanagementsysteem. Dit toont u volgens de ISO 14001 norm door onder andere:

  • Een milieubeleid en doelstellingen vast te stellen;
  • Het belang van milieumanagement te communiceren in de organisatie;
  • Mensen te begeleiden en te ondersteunen bij hun bijdrage aan het milieusysteem.
  • Het milieubeleid en doelstellingen kenbaar te maken aan uw medewerkers.

Hoofdstuk 6 – Planning van ISO 14001

Dit hoofdstuk is misschien wel het belangrijkste van de implementatie. In hoofdstuk 6 worden de eisen besproken betreft het plannen van acties om de milieudoelstellingen te bereiken. De risico’s en kansen uit hoofdstuk 4, belangrijke milieuaspecten en compliance doelstellingen zijn hierbij erg belangrijk. Wie gaat wat wanneer doen en wat is daarvoor nodig?

Hoofdstuk 7 – Ondersteuning

Het milieumanagementsysteem moet natuurlijk doeltreffend en efficiënt zijn. Daarom is het belangrijk om hoofdstuk 7 te begrijpen. Dit bevat eisen voor de ondersteuning van ISO 14001:

  • Het vaststellen en beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor het milieusysteem
  • Vaststellen van competenties die je mensen nodig hebben
  • Zorgen voor bewustzijn onder het personeel met betrekking tot het milieu
  • De processen implementeren die nodig zijn voor de communicatie met betrekking tot het milieusysteem
  • Het opstellen van gedocumenteerde informatie die zowel voldoet aan de eisen van ISO 14001 als noodzakelijk is volgens de organisatie voor de effectiviteit van het milieumanagementsysteem.

Hoofdstuk 8 – Uitvoering

Zijn de acties gepland en de middelen beschikbaar voor implementatie? Dan is het zaak om deze goed uit te voeren. Hoofdstuk 8 van de ISO 14001 norm laat hier een aantal eisen voor zien. Zo moet uw bedrijf processen implementeren en beheersen die nodig zijn om de acties uit hoofdstuk 6 te realiseren. Bijvoorbeeld het duidelijk communiceren van milieueisen naar leveranciers. Ook is het noodzakelijk om voorbereid te zijn op en adequaat te reageren op noodsituaties. Dit houdt in dat u maatregelen plant om de negatieve effecten op het milieu bij noodsituaties te voorkomen of te verminderen.

Hoofdstuk 9 – Evaluatie van de prestaties

Inmiddels heeft u de acties met betrekking tot het ISO 14001 milieumanagementsysteem uitgevoerd. De volgende stap is het beoordelen van deze prestaties. Hierbij komen diverse belangrijke eisen kijken, zoals compliance. Volgens de norm moet u voldoen aan de wet- en regelgeving betreft het milieu. Zoals besproken in hoofdstuk 5 is betrokkenheid van de directie belangrijk. Zij moeten regelmatig het milieumanagementsysteem beoordelen. Periodiek moet u evalueren of het systeem nog voldoet. Jaarlijks voert u hiervoor een interne audit uit. Lees hier hoe Diks Process Support u hierbij kan helpen.

Hoofdstuk 10 – Verbetering milieumanagementsysteem

Wat is opgevallen tijdens de evaluatie van het milieumanagementsysteem? De laatste cruciale eis van de ISO 14001 norm is dat u reageert op afwijkingen en maatregelen neemt om deze in de toekomst te voorkomen. Tot slot moet u voortdurend streven naar verbetering van de geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid van het milieumanagementsysteem. Heeft u na het lezen van dit blog vragen over de ISO 14001? Aarzel niet en neem gerust contact met ons op!

Direct bellen Direct bellen