Migratie van OHSAS 18001 naar ISO 45001:2018 de aandachtspunten

Om als organisatie aan de eisen voor gezond en veilig werken te (blijven) voldoen, is het noodzakelijk om vóór 12 maart 2021 het ISO 45001-certificaat te behalen. Hiermee toont u aan dat uw organisatie aan de eisen voldoet. Zo heeft u intern de zaken op orde, maar komt u ook sneller in aanmerking voor bepaalde externe projecten. Zeker een meerwaarde dus! De norm komt overigens niet uit de lucht vallen: hij vervangt de OHSAS 18001. In deze blog vertellen we u meer over de migratie van OHSAS 18001 naar ISO 45001. Wat komt erbij kijken, wat zijn de aandachtspunten en welke stappen zijn er?

Wat houdt de ISO 45001 precies in?

Voordat we ingaan op de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001, is het goed om te weten wat de ISO 45001-norm precies inhoudt. Hierboven omschreven we het al: met de norm toont u als organisatie aan dat u voldoet aan de eisen voor gezond en veilig werken. U laat hiermee zien dat u bewust bezig bent met de arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van medewerkers. Waar u precies allemaal aan moet voldoen, is beschreven in de norm zelf. Hierover later in dit artikel meer. Eerst gaan we eens kijken naar de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001.

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

De ISO 45001 is een logisch vervolg op de OHSAS 18001. Het is niet alleen een vervanger, maar de nieuwe ISO 45001 is ook een stuk uitgebreider. Verschillende eisen uit de OHSAS 18001 gaan mee naar de nieuwe ISO 45001. Daarnaast zijn er een aantal herziene en nieuwe eisen aan toegevoegd. Deze zijn specifiek ontwikkeld voor arbo-managementsystemen of vloeien voort uit de High Level Structure.

High Level Structure (HLS) is een hoofdstructuur voor managementsysteemnormen. Deze is sinds de herzieningen van de ISO 9001 en ISO 14001 in 2015, voor alle herziene- en vernieuwde ISO normen gelijk. Een belangrijk verschil tussen de OHSAS 18001 en ISO 45001 is dat ISO 45001 hierbij aansluit. Met andere woorden: de eisen die de ISO 45001 stelt, zijn in lijn met de HLS. Ze zijn opgedeeld in de volgende 7 thema’s:

 • Context van de organisatie;
 • Leiderschap en betrokkenheid van medewerkers;
 • Planning;
 • Ondersteuning;
 • Uitvoering;Evaluatie van prestaties;
 • Continu verbeteren.

Hoe geeft u er invulling aan?

Om de migratie van OHSAS 18001 naar ISO 45001 te realiseren, zal u een aantal stappen in uw organisatie moeten doorlopen. De Plan Do Check Act cyclus (PDCA) is hierbij de basis voor het managementsysteem. Hoe de bijbehorende stappen er in de praktijk uitzien is per organisatie verschillend. Elke organisatie kent immers andere uitdagingen. Om u alvast een beeld te geven, beschrijven we hieronder in het kort de belangrijke 10 stappen voor het creëren van een managementsysteem dat aan de ISO 45001-norm voldoet.

 • Stap 1: Betrokkenheid van directie realiseren
  Is er commitment vanuit de directie en neemt de directie verantwoordelijkheid voor de effectiviteit van het managementsysteem? Een proactieve en betrokken rol van de directie is noodzakelijk voor een succesvolle aanpak.
 • Stap 2: Vastleggen van toepassingsgebied van het managementsysteem
  Op welke activiteiten van de organisatie heeft het managementsysteem betrekking? Leg dit vast.
 • Stap 3: Voer de nodige inventarisaties uit om inzicht te krijgen
  Breng o.a. het volgende in kaart:
  – De belangrijke punten op het gebied van milieu en arbo;
  – Behoeften en verwachtingen van belanghebbenden;
  – Eisen uit wet en regelgeving die van toepassing zijn;
  – Milieuaspecten en/of Arbo gevaren en -risico’s.
 • Stap 4: Breng de risico’s en kansen in kaart
  Bepaal hierbij ook welke extra maatregelen er nodig zijn om risico’s te beheersen en kansen te benutten.
 • Stap 5: Bepaal beleid, doelstellingen en planning
  Maak het beleid concreet en inzichtelijk, zodat u daar vervolgens doelstellingen en plannen aan kunt koppelen.
 • Stap 6: Leg vast hoe u milieuaspecten en arbogevaren en -risico’s beheert
  Welke acties onderneemt u om milieuaspecten en arbogevaren en -risico’s te beheersen? Denk hierbij aan procedures, instructies, technische maatregelen, registraties, trainingen, instructies of overleg.
 • Stap 7: Invulling van ondersteunende maatregelen
  Welke competenties zijn er nodig en hoe zorgt u ervoor dat uw personeel hierover beschikt? Hoe verloopt de communicatie en vastlegging?
 • Stap 8: Invulling ’check-act’-maatregelen
  Monitoren, meten, analyseren en evalueren van de voorgaande ‘plan’ en ‘do’ acties.
 • Stap 9: Controleer of uw organisatie aan de norm voldoet
  Bepaal aan de hand van de norm of uw organisatie hier daadwerkelijk aan voldoet. Dit kan bijvoorbeeld door het uitvoeren van interne audits.
 • Stap 10: Certificering
  Functioneert het systeem goed en is dat aantoonbaar? Dan bent u klaar voor de certificering!

Wij hebben de stappen voor de ISO 45001-certificering in kaart gebracht in een overzichtelijk stappenplan. Wilt u het stappenplan ontvangen? Laat het ons weten via het contactformulier. Dan ontvangt u ‘m gratis in uw mailbox!

 

Ondersteuning nodig bij de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001?

Zoals u ziet komt er bij de migratie van OHSAS 18001 naar ISO 45001 veel kijken. Heeft u behoefte aan ondersteuning hierin? Dan bent u bij Diks Process Support aan het juiste adres. We begeleiden u tijdens de migratie en gaan samen met u voor het behalen van de certificering. Benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u vragen over de ISO 45001-norm? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag!

Direct bellen Direct bellen