De ISO 9001 certificeringseisen praktisch uitgelegd

Overweegt u om voor een ISO 9001 certificaat te gaan? Dan is het belangrijk om te weten wat de certificeringseisen zijn. De NEN heeft de eisen voor ISO 9001 tot in detail uitgewerkt. Het doorspitten van dit document kost behoorlijk wat tijd, daarom in dit artikel een praktische en beknopte uitleg van de ISO 9001 eisen per hoofdstuk. Zo kunt u zelf overwegen of het behalen van ISO 9001 voor uw organisatie interessant is.

ISO 9001 eisen: 10 hoofdstukken

De eisen voor ISO 9001 zijn verdeeld over 10 hoofdstukken. In hoofdstuk 1 t/m 3 zijn de algemene eisen omschreven. Deze hoofdstukken bevatten vooral basisregels, verwijzingen, termen en definities. In hoofdstuk 4 t/m 10 staan de specifieke eisen benoemd. Dit zijn de belangrijkste hoofdstukken om de ISO 9001 eisen door te vertalen naar uw organisatie. We lopen de hoofdstukken stap voor stap door:

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4 omschrijft de eisen voor de context waarbinnen de organisatie functioneert. Met andere woorden: wat betekent kwaliteit voor de organisatie? En welke factoren, relaties, risico’s en kansen zijn daarop van invloed? Trechter je deze punten, dan kom je uit op de onderwerpen ‘stakeholdermanagement’ en ‘risicomanagement’.

Persoon schrijft op notitieblok Hoofdstuk 5

De ISO 9001 eisen die in hoofdstuk 5 aan bod komen gaan over leiderschap en betrokkenheid van de directie. Hoe zijn zij betrokken bij het kwaliteitsmanagementsysteem? Neemt de directie er verantwoordelijkheid voor? Vervolgens is het aan de directie om een beleid op te stellen en dit beleid door te vertalen naar de praktijk. Belangrijk hierbij is dat u dit niet alleen doet om het certificaat te behalen, maar ook kijkt hoe het de organisatie helpt om doelen te bereiken. Pas dan is de ISO 9001 norm echt van toegevoegde waarde.

Hoofdstuk 6

In hoofdstuk 6 vertalen we de risico’s en kansen die in hoofdstuk 4 zijn vastgesteld door naar concrete acties. Planning staat in dit hoofdstuk centraal. Concrete acties die de organisatie moet ondernemen zijn het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen en een plan om de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken.

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 7 gaat in op de eisen rondom het vaststellen en beschikbaar maken van de middelen van het kwaliteitssysteem. Dat klinkt nog redelijk abstract, daarom een paar praktijkvoorbeeld:

  • Aanwijzen van de personen die het kwaliteitssysteem gaan implementeren;
  • De omgeving geschikt maken om de processen goed uit te voeren (denk hierbij aan hygiëne, het creëren van een veilige situatie);
  • Aandacht voor kennis en competentiemanagement. Ofwel, het bijhouden van de kennis en competenties van de personen die de processen uitvoeren.

Hoofdstuk 8

In hoofdstuk 8 is het tijd voor actie: dit hoofdstuk gaat namelijk over de uitvoering. We gaan afspraken vastleggen en plannen maken die direct van impact zijn op de kernactiviteit van de organisatie. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • Zorg voor een operationele planning met bijbehorende beheersingsmaatregelen. Een voorbeeld hiervan is het vaststellen van de voorwaarden aan een product of dienst om aan de ISO 9001 eisen te voldoen;
  • Stel een proces op voor het ontwerp- en ontwikkelproces van een product of dienst;
  • Bepaal hoe u extern geleverde processen, producten en diensten beheert. Stel hierbij ook vast hoe goed de leveringsbetrouwbaarheid van uw leveranciers is;
  • Communiceer richting de klant: stel bijvoorbeeld een ISO 9001 klachtenprocedure op.

Hoofdstuk 9

Het één na laatste hoofdstuk gaat in op de evaluatie van de prestaties. Hoe scoort de organisatie op de ISO 9001 eisen? Hiervoor is het van belang dat de organisatie op verschillende manieren input verzamelt. De belangrijkste informatiebronnen zijn de bevindingen van interne audits, de mening van de klant en de beoordeling van de directie.

Hoofdstuk 10

Na het doorlopen van hoofdstuk 1 t/m 9 is het in hoofdstuk 10 tijd om te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het oplossen en verbeteren van klantklachten, afwijkingen en storingen. De evaluatie uit hoofdstuk 9 dient hiervoor als belangrijkste input.

Blauwe iso 9001 certificering stempel met een paperclip

ISO 9001 eisen implementeren

Het doorlopen van alle stappen heeft uiteindelijk als doel om structurele verbeteringen in uw organisatie aan te brengen. Wilt u met de ISO 9001 eisen aan de slag? De collega’s van Diks Process Support ondersteunen u graag in dit proces. We kennen de theorie, maar zijn praktisch in onze aanpak. Stap voor stap werken we samen met u naar structurele verbeteringen in uw organisatie. Benieuwd hoe we te werk gaan? Neem vrijblijvend contact met ons op!

 

Direct bellen Direct bellen