Hoe werkt de CO2-Prestatieladder en wat zijn de voordelen?

De uitstoot van broeikasgassen is de laatste jaren extreem hard gestegen. Het gevolg hiervan is dat de aarde langzaam opwarmt en dat de klimaten steeds extremer worden. We merken het ook om ons heen: warmere zomers en koudere winters. En dan hebben we het nog niet eens gehad over toename van natuurrampen in de wereld. 

Er moest iets gebeuren en dat realiseert men steeds beter. Daarom zijn er verschillende klimaatplannen opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan ‘Fit for 55’. Dit klimaatplan is opgesteld door de Europese Commissie en heeft als doel om de CO2-uitstoot met 55% te reduceren ten opzichte van het niveau in 1990. 

In Nederland is de grootste vervuiler nog steeds de industrie. Hiervoor is de CO2-Prestatieladder certificering in het leven geroepen. Dit is een Nederlands duurzaamheidsinstrument dat zowel bedrijven als overheden ondersteunt bij het verminderen van de CO2-uitstoot en kosten. In deze blog leggen we uit hoe de CO2-Prestatieladder werkt en wat de voordelen zijn.

windmolen park in een gras landschap

Wat is de CO2-Prestatieladder?

Bij de CO2-Prestatieladder is het doel om een CO2-managementsysteem op te zetten. Dit kan aan de hand van 4 thema’s worden opgezet:

  • Inzicht – Inzichtelijk maken van de energiestromen en ecologische voetafdruk 
  • CO2-reductie – Een doelstelling bepalen voor de reductie van uw CO2-uitstoot
  • Transparantie – Transparante communicatie over uw CO2-beleid 
  • Participatie – Actieve deelname aan initiatieven uit de sector op het gebied van CO2 vermindering

In het managementsysteem worden dus alle regels, processen en maatregelen beschreven voor een bedrijfsvoering die rekening houdt met het terugdringen van de CO2-uitstoot. 

Het certificaat kan worden ingedeeld in 5 ‘treden’. Deze treden kunnen worden gezien als niveaus, waarbij geldt: hoe hoger de trede, hoe strenger de eisen worden. Bij de eerste paar treden ligt de nadruk voornamelijk op de interne zaken op orde hebben. Terwijl bij de laatste treden de focus meer ligt op CO2-reductie binnen de bedrijfssector en invloed uitoefenen buiten de eigen keten.

Wat zijn de voordelen van de CO2-Prestatieladder?

Uw bedrijf certificeren voor de CO2-Prestatieladder biedt verschillende voordelen. Allereerst bent u actief bezig met het verminderen van de ecologische voetafdruk van uw bedrijf. Het is essentieel dat bedrijven hun verantwoording hierin nemen, aangezien de wereldwijde milieuproblematiek steeds groter wordt.

Gunningvoordeel
Daarnaast wordt de kans een stuk groter dat uw organisatie een aanbesteding wint. Het is namelijk zo dat als u zich voor een hoger niveau van de Prestatieladder certificeert, het gunningvoordeel ook zal stijgen tot wel 10%. Dit houdt in dat een bedrijf dat voldoet aan een hoger niveau van de CO2-Prestatieladder, een aanbesteding kan winnen met een lagere inschrijfprijs dan een bedrijf dat voldoet aan een lager niveau. Hierdoor kunt u inzetten op een hogere inschrijfprijs dan uw concurrenten. Zie de afbeelding hieronder als voorbeeld:

een rekenvoorbeeld dat gunningsvoordeel uitlegt

Kosten besparen
U zult merken dat uw kosten zullen dalen wanneer u actief bezig bent met CO2-reductie. Zo zal u bijvoorbeeld minder energie verbruiken door de genomen maatregelen. Ook zien we vaak dat de kosten voor materiaal afnemen, naarmate een organisatie meer bezig is met duurzaamheid.

De toekomst en het imago van uw bedrijf
Bezig zijn met duurzaamheid is belangrijk voor zowel het imago als de toekomst van uw bedrijf. Er worden steeds meer harde eisen, zoals bijvoorbeeld Fit for 55, gesteld door de Europese Unie met betrekking tot duurzaamheid. Dit betekent voor veel bedrijven grote aanpassingen op het gebied van CO2-uitstoot. Door op tijd in te zetten op de CO2-Prestatieladder, werkt u aan een toekomstbestendige organisatie. 

Een hoger maatschappelijk doel nastreven draagt ook bij aan het imago van een bedrijf. Zo zien steeds meer consumenten het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen in en kan een dergelijke propositie uw imago dus een flinke boost geven.

CO2-Prestatieladder certificering behalen

Bent u na het lezen van deze blog geïnteresseerd in het behalen van de CO2-Prestatieladder certificering? Diks Process Support kan u hierbij helpen! Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van certificeringstrajecten op het gebied van duurzaamheid, kwaliteitsmanagement, procesoptimalisatie en veiligheid. Tijdens het adviesgesprek bekijken wij uw persoonlijke situatie en komen we met een voorstel op maat. Neem vrijblijvend contact op en wij helpen u graag verder! 

Direct bellen Direct bellen