DPS

Informatiebeveiliging

Wat is informatiebeveiliging? Letterlijk genomen is het precies wat het woord zegt: het beschermen van de informatie die er binnen een organisatie wordt opgeslagen en wordt gebruikt. Hieronder valt in de praktijk het voorkomen, detecteren, documenteren en afslaan van bedreigingen die een gevaar vormen voor de digitale en niet-digitale gegevens. Die bedreigingen kunnen zowel van binnen- als buitenaf komen en kunnen zowel bedoeld als onbedoeld zijn.

Beveiliging gegevens waarborgen

Klanten verwachten uiteraard dat hun gegevens veilig zijn en alleen op die manier gebruikt worden waar ze toestemming voor gegeven hebben. Hetzelfde geldt voor leveranciers en andere stakeholders van een bedrijf, waarvan gegevens worden gebruikt en/of opgeslagen. Verder zijn er wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld GDPR omtrent persoonsgegevens, waaraan voldaan dient te worden.

Om te garanderen dat uw informatiebeveiliging adequaat is up-to-date blijft, kunt u een managementsysteem voor informatiebeveiliging (of informatiebeveiligingssysteem) opzetten en implementeren. Een gedegen informatiemanagementsysteem zorgt ervoor dat een organisatie continu blijft verbeteren en nieuwe oplossingen invoert wanneer nodig.

Wat is een managementsysteem voor informatiebeveiliging?

Een managementsysteem is een soort handboek met regels processen en maatregelen die u implementeert en toe past op uw bedrijfsvoering. Door een certificering te halen voor een managementsysteem laat u zien dat u officieel voldoet aan de norm die gesteld. Dit houdt in dat relevante wetten worden nageleefd, werknemers correct omgaan met gevoelige gegevens en dat een organisatie door alle lagen bekend is met het belang van informatiebeveiliging.

Certificatietraject – de voordelen van DPS

Bij DPS willen we onze klanten zo veel mogelijk ontzorgen bij het behalen van een certificering op het gebied van informatiebeveiliging. We geloven dat de sleutel daartoe ligt bij persoonlijk contact en een flexibele aanpak om waar nodig maatwerk te kunnen leveren.

Aanbod certificeringen informatiemanagementsysteem door DPS

Er zijn verschillende soorten informatiemanagementsystemen beschikbaar, waarvan één van de meest bekende waarschijnlijk ISO 27001 is. Deze is toepasbaar is op alle organisaties waar met gevoelige (persoons)gegevens en gegevensstromen wordt gewerkt.

Ons aanbod aan certificeringstrajecten voor informatiemanagementsystemen omvat:

Begeleiden certificering – gepersonaliseerde aanpak

Omdat we graag onze klanten leren kennen voordat we het officiële certificeringstraject in gaan, plannen we het liefst eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dit geeft u de kans om ons beter te leren kennen en ons de kans om uw wensen en behoeften beter te begrijpen en zo een passende oplossing voor u te vinden.

Een certificeringstraject via DPS omvat de volgende basisonderdelen:

  • Intakegesprek.
  • Opstellen actieplan.
  • Implementatie van het actieplan.
  • Certificering door een officiële instantie.
  • Nazorg door DPS.

Informatie aanvragen informatiebeveiliging

Heeft u vragen met betrekking tot informatiebeveiliging of het behalen van een certificering op het gebied van informatiebeveiliging? Neem telefonisch contact met ons op via +31(0) 6 23199827 of mail met info@diksprocesssupport.nl.